Sindikat gostinstva in turizma

Pasica
Switch to English
 
  • Povečaj velikost teksta
  • Privzeta velikost teksta
  • Zmanjšaj velikost teksta

Predstavitev GiT-a

E-pošta natisni

Sindikat delavcev GiT Sovenije je reprezentativen sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma ter sopodpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti GiT. V dejavnosti je edini sindikat, ki je član evropskih sindikatov gostinstva in turizma združenih v EFFAT, izven Evrope deluje v IUL. 

 

Pravna varnost je najpomembnejša naloga sindikata GiT Slovenije. Preko pravnih služb in odvetniških pisarn je na razpolago članom sindikata. Vaša pomoč vsebuje pravne nasvete, pravno pomoč, zastopanje pred delovnim in socilanim sodiščem, izdelavo, terjatev in sodelovanje z inšpekcijo dela.


SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE zagotavlja svojim članom še naslednje ugodnosti: 

1. Pomoč pri spoštovanju določb Kolektivne pogodbe GiT Slovenije, predvsem pri neplačilih in zlorabi njenih   članov, npr.:
 -neizkoriščenih presežnih ur
 -100 % povračilih stroškov prevoza na delo in z dela
 -pravilne določitve osnove za izračun nadomestil plače za odsotnost z dela med boleznijo in letnim dopustom
 -izplačilih jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči članom GiT itd.
2. Ugoden najem kreditov pri Delavski hranilnici brez plačila zavarovanja kredita
3. Kolektivno nezgodno zavarovanje za člane od dneva včlanitve v sindikat
4. Koriščenje počitniške kapacitete dvosobnega apartmaja v Banovcih, ki v ceni najema vsebuje tudi kopalne karte za 5 oseb
5. Koriščenje počitniške kapacitete enosobnega stanovanja v Izoli, ki v času jesenske, zimske in pomladne sezone vsebuje tudi kopalni karti za 2 osebi v Hotelu Delfin Izola
6. Izobraževanje in usposabljanje brez plačila kotizacije
7. Redno informiranje prek sindikalnih zaupnikov, Delavske enotnosti in elektronskih medijev za člane
8. Zimska in letna srečanja
9. Solidarnostne in finančne pomoči socialno ogroženim članom po pravilniku

To je le nekaj ugodnosti, ki neposredno zadevajo člane sindikata GiT Slovenije in delni odgovor na vprašanje: "Kaj pridobim, če postanem član  sindikata GiT?" Kolektivna pogodba, statut in ostali dokumenti sindikata GiT, so objavljeni na podstrani dokumenti. Trenutno najbolj aktualna naloga je nadaljevanje pogajanj z delodajalci za dodaten dvig plač v panogi gostinstva in turizma.

 

Zadnjič posodobljeno ( 28.11.2011 ob 10:09 )  

Ugodnost

Ugodnost za člane GiT


Fairhotels

Začetek kampanije Fairhotels Slovenija

logo

Včlani se

banner sindikalne pocitnice