Sindikat gostinstva in turizma

Pasica
Switch to English
 
  • Povečaj velikost teksta
  • Privzeta velikost teksta
  • Zmanjšaj velikost teksta
Domov

Sindikat gostinstva in turizma

Aneks k podjetniški kolektivni pogodbi Sava turizem

E-pošta natisni

Objavljamo Aneks k podjetniški kolektivni pogodbi GIT Sava turizem, ki je bil podpisan 29.11.2017. O dvigu najnižjih osnovnih plač, kjer se je pogajalska sindikalna skupina z delodajalci izpogajala za 15% dvig najnižjih NOP in stopi v veljavi 1.1.2018. Več na povezavi: podjetniški kolektivni pogodbi Sava turizem (PDF)

 

2. volilno – programska konferenca SGIT

E-pošta natisni

Borba za boljši ekonomski položaj svojih članov in vseh delavcev v gostinstvu in turizmu, pridobivanje novih članov, razvijanje socialnega dialoga na podjetniški in državni ravni ter oblikovanje novega plačnega modela, v katerem bo minimalna plača najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred, so prednostne naloge Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGiT) do leta 2022.

To so v torek sklenili delegati na 2. volilno – programski konferenci tega sindikata v Strunjanu, na kateri so soglasno sprejeli poročilo o njegovem delu v minulem mandatnem obdobju in program dela za naslednjih pet let, dopolnili pa so tudi statut. Za predsednika SGiT Slovenije so na tajnih volitvah med dvema kandidatoma z ogromno večino glasov izvolili dosedanjega predsednika Kristjana Lasbaherja, nove članice nadzornega sveta pa so Marta Kramberger, Duška Mavrin in Janja Škoda. Delegati so potrdili tudi člane predsedstva SGiT Slovenije, ki so na prvi seji sprejeli sklep o podaljšanju mandata generalni sekretarki Karmen Leban do upokojitve.


Več ...
 

Jože P. Damijan o prekariatu

E-pošta natisni

Kako širitev prekariata vpliva na prekarizacijo standardnih zaposlitev, se pravi zaposlitev za nedoločen čas?

Zaposlovalci, ki zaposlujejo prekarno, s svojim ravnanjem vplivajo na ravnanje zaposlovalcev, ki zaposlujejo za nedoločen čas. To je mogoče videti pri spremembi standardov, ki veljajo v celotnih branžah.

Več ...
 

Izjava za medije: Koncesnine

E-pošta natisni

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije se je danes seznanil z gradivom za 159. redno sejo Vlade RS, ki bo potekala v četrtek 7.12.2017. V gradivu za to sejo so tudi predlogi o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote za uporabo termalne vode za leto 2018. Po predlogu sklepa Ministrstva za okolje in prostor bi bil faktor D za zdravilišča (tako imenovani faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode, ki močno vpliva na koncesnino) v vrednosti 1, kar prinaša strošek letne koncesnine za zdravilišča v višini tudi do več kot 3% letnih prihodkov, kar je nevzdržno in nesprejemljivo!

Več ...
 

Podpisan Aneks h KP GIT

E-pošta natisni

Dne 29.11.2017 je bil podpisan Aneks h KP GIT o dvigu najnižjih osnovnih plač. Ocenjujem, da gre za velik dosežek sindikata saj so se NOP občutno dvignile. To je dobra osnova. Delo na dvigu plač bomo nadaljevali po podjetniških kolektivnih pogodbah saj imajo vsa podjetja povsod rezerve v masi stroškov dela. Plače je nujno potrebno popraviti, v nasprotnem primeru bomo v naslednjem letu spet reševali problem pomanjkanja kadra v gostinstvu in turizmu. To dobro vedo delodajalci. Sindikat GIT bo vsem podjetniškim sindikatom strokovno pomagal pri pogajanjih.

V naslednjem tednu začenjamo drugi pogajalski krog, ki se bo dotaknil ostalih členov KP GIT. Iskreno upamo, da bomo normativni del KP izpogajali do 18.12.2017.

Več ...
 

Sporočilo za medije

E-pošta natisni

Slovensko javnost smo že obvestili, da Sindikat gostinstva in turizma Slovenije od delodajalcev pričakuje oziroma zahteva dvig najnižjih osnovnih plač v panogi ter dodatno povečanje plač vsem zaposlenim v dejavnosti gostinstva in turizma, ki delajo v neenakomerno razporejenem delovnem času. Pogajanja so se uspešno začela in iskreno upamo, da se bodo ta mesec končno zaključila. Pogajalska komisija v sedanji sestavi se trudi najti prave rešitve, ki bodo v korist vsem, tako zaposlenim kot delodajalcem, ki zelo dobro vedo, da se nizke plače v gostinstvu kljub bistveno izboljšanim rezultatom poslovanja v dejavnosti niso zvišale že pet let. Povprečna plača v panogi je 2016 znašala 1.099,80 evrov bruto, kar predstavlja 68,5% povprečne plače v RS, v obdobju 1. januar – 31. junij 2017 pa 68,7% povprečne bruto plače v RS, da števila opravljenih prerazporeditvenih ur niti ne omenjamo, kot tudi ne pomanjkanja kadrov in kronično odhajanje najboljših delavcev v tujino.

Več ...
 

Vabilo na novinarsko konferenco Sindikata GIT

E-pošta natisni

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije vas vabi na novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 22. novembra 2017 ob 10.30 uri v Domu sindikatov, Dalmatinova 4, v veliki sejni sobi v 6. nadstropju.

Na novinarski konferenci želi sindikat ponovno opozoriti turistično javnost na položaj gostinskih delavcev, na njihove plače, delovni čas in vsakodnevni mobbing, spregovoriti o pogajanjih o plačah, izteku kolektivne pogodbe dejavnosti GIT Slovenije ter na spomniti na koncesnine, ki jih Vlada Republike Slovenije še vedno, kljub obljubam, ni znižala.

Na novinarski konferenci bodo predstavili tudi nadaljevanje sindikalnih aktivnosti za dvig najnižjih plač v panogi gostinstva in turizma Slovenije ter načrtovane aktivnosti za nižje koncesnine oz. pravičnejšo uredbo.

Več ...
 

Pobuda za izplačilo 13. plače

E-pošta natisni

Objavljamo poziv ZSSS k izplačilu 13. plače, ki ga je pripravila izvršna sekretarka, Andreja Poje in podpisala predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Prosim, da ga posredujete naprej, svojim zaupnikom oz. članom po podjetjih ali razobesite po oglasnih deskah:Pozivu se pridružuje tudi sindikat GIT Slovenije.

Več ...
 

Podpora Sindikatu gasilcev Slovenije

E-pošta natisni

V imenu Sindikata gostinstva in turizma Slovenije izražamo polno podporo članom Sindikata gasilcev Slovenije v prizadevanjih za dostojne plače in v boju za osnovno ekonomsko –socialno varnost gasilcev, ki so nepogrešljivi del naše družbe. Boj za višje plače je tudi naš boj. Če zataji socialni dialog, če se delodajalec postavi v vlogo izkoriščevalca in vsemogočnega razsodnika, je uporaba vseh sredstev sindikalnega boja več kot dovoljena. Celo potrebna! Danes, v razcvetu gopodarske rasti imajo obraz, da še vedno postavljajo interese kapitala in politike pred interese in potrebe delavcev, brez katerih pozitivnih rezultatov ne bi bilo. Sramota!

Več ...
 

Marjan Šarec o težavah prekarnosti

E-pošta natisni

Ali prekarnost v Sloveniji po vašem mnenju predstavlja dejanski problem?
Vsekakor. In še večji problem bo predstavljala v prihodnosti. K temu bodo prispevale tri stvari. Na kratki in srednji rok to, da je izobrazbena struktura ljudi neuravnovešena. Se pravi, da je ponudba družboslovcev, pa tudi nekaterih umetnostnih poklicev, velika, gospodarstvo pa potrebuje tehnično izobražen kader.

Več ...
 

Izboljšava dohodninske ureditve

E-pošta natisni

Po več letnem prizadevanju za odpravo anomalije pri dohodninskih olajšavah za najnižje dohodke, na katero so sindikalisti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) stalno opozarjali, je ta krivica po besedah izvršne sekretarke ZSSS Andreje Poje končno odpravljena.

Več ...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Fairhotels

Začetek kampanije Fairhotels Slovenija

logo

Včlani se

banner sindikalne pocitnice

Kdo je prisoten

Prisotni 37 gostov .