2. volilno – programska konferenca SGIT

Borba za boljši ekonomski položaj svojih članov in vseh delavcev v gostinstvu in turizmu, pridobivanje novih članov, razvijanje socialnega dialoga na podjetniški in državni ravni ter oblikovanje novega plačnega modela, v katerem bo minimalna plača najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred, ...  Preberi več

Izboljšava dohodninske ureditve

Po več letnem prizadevanju za odpravo anomalije pri dohodninskih olajšavah za najnižje dohodke, na katero so sindikalisti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) stalno opozarjali, je ta krivica po besedah izvršne sekretarke ZSSS Andreje Poje končno odpravljena.

 Z določilom, ki bo začelo veljati z januarjem 2018, se spreminja nepravična ureditev, ki je prizadela veliko zaposlenih: delavec, ki je npr. za las presegel mejo za upravičenost do višje olajšave (tudi ob povišanju bruto plače za en evro, je prejel kar 20 evrov neto nižjo plačo). Ministrstvo ...  Preberi več

Marjan Šarec o težavah prekarnosti

Ali prekarnost v Sloveniji po vašem mnenju predstavlja dejanski problem? Vsekakor. In še večji problem bo predstavljala v prihodnosti. K temu bodo prispevale tri stvari. Na kratki in srednji rok to, da je izobrazbena struktura ljudi neuravnovešena. Se pravi, da je ponudba družboslovcev, pa tudi nekaterih umetnostnih poklicev, velika, gospodarstvo pa potrebuje tehnično izobražen kader.

Marjan Šarec je župan občine Kamnik. Poklicno pot je začel kot novinar na radiju in televiziji. Leta 2010 je zmagal na lokalnih volitvah, štiri leta pozneje pa je svoj uspeh ponovil. Letos je en od resnih kandidatov za položaj Predsednika Republike. Njegovi pogledi so nas zanimali, ker je svojo ...  Preberi več

Podpora Sindikatu gasilcev Slovenije

V imenu Sindikata gostinstva in turizma Slovenije izražamo polno podporo članom Sindikata gasilcev Slovenije v prizadevanjih za dostojne plače in v boju za osnovno ekonomsko –socialno varnost gasilcev, ki so nepogrešljivi del naše družbe. Boj za višje plače je tudi naš boj. Če zataji socialni dialog, če se delodajalec postavi v vlogo izkoriščevalca in vsemogočnega razsodnika, je uporaba vseh sredstev sindikalnega boja več kot dovoljena. Celo potrebna! Danes, v razcvetu gopodarske rasti imajo obraz, da še vedno postavljajo interese kapitala in politike pred interese in potrebe delavcev, brez katerih pozitivnih rezultatov ne bi bilo. Sramota!

Res je sedaj prišel čas za NAŠE PLAČE! Čas, da se popravijo plače gasilcem, gostincem, turističnim delavcem, trgovcem…

Čas je, da se dvignejo plače prav vsem delavcem in delavkam, ki pošteno opravljajo svoje delo!

Obilo uspeha pri Vaših prizadevanjih in prisrčen pozdrav vsem gasilcem ...  Preberi več

Vabilo na novinarsko konferenco Sindikata GIT

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije vas vabi na novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 22. novembra 2017 ob 10.30 uri v Domu sindikatov, Dalmatinova 4, v veliki sejni sobi v 6. nadstropju.

Na novinarski konferenci želi sindikat ponovno opozoriti turistično javnost na položaj gostinskih ...  Preberi več

Podpisan Ankes h KP GIT

Dne 29.11.2017 je bil podpisan Ankes h KP GIT o dvigu najnižjih osnovnih plač. Ocenjujem, da gre za velik dosežek sindikata saj so se NOP občutno dvignile. To je dobra osnova. Delo na dvigu plač bomo nadaljevali po podjetniških kolektivnih pogodbah saj imajo vsa podjetja povsod rezerve v masi ...  Preberi več