O prekarnosti v Državnem svetu Republike Slovenije

Diskusija, ki jo bomo imeli o prekarnosti in o družbeni odgovornosti, je pomembna. Za vse člane Državnega sveta, za vse člane Državnega zbora, za strokovno javnost in za civilno družbo. Deklaracijo 10 zahtev za družbeno odgovornost podpira več kot 120 intelektualcev. V četrtek, 1. februarja ob 10:00 uri bomo o tem spregovorili v Državnem svetu. Posvet je javen. Več na http://www.spehnakruhu.com/podpora/o-prekarnosti-v-drzavnem-svetu