Najnovejši podatki o bolniškem staležu v letu 2017

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se je v letu 2017 skupni odstotek bolniškega staleža povišal na 4,26 % delovnih dni. Bolniške odsotnosti z dela je več na vzhodu države in manj v osrednji Sloveniji.

Znano je, da morajo delavcem denarno nadomestilo plače zagotoviti ...  Preberi več

Evropsko partnerstvo za vključevanje

Nudenje možnosti beguncem za vključitev na evropski trg dela…
Ob priznavanju, da je globalna mobilnost temeljna značilnost 21. stoletja in da naraščanje števila oseb, ki so v zadnjih letih prišle v države članice EU, zlasti oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, predstavlja ...  Preberi več

O prekarnosti s pravosodnim ministrom

Prekanost je sociološko, filozofsko, ekonomski pojem. Ni pravni. S tem, kako jo v danem trenutku razumejo posamezne stroke, se sicer nisem posebno ukvarjal, mislim pa, da bi jo v kontekstu in ob lastnostih, ki jih prekarnost ima, potrebno jasno povedati, da gre za negativni družbeni proces, ki na noben način ne omogoča neke nove svobode. Prej obratno. Samo doslednost pri postavljanju minusa pred to temo bo omogočila konkreten korak naprej.

mag. Goran Klemenčič je pravosodni minister. Po študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani in magisteriju na Harvardu je delal kot strokovni svetovalec večih ministrov, kot predavatelj in kot državni sekretar. V preteklem mandatu je vodil Protikorupcijsko komisijo. Pogovor z njim je bil za naš ...  Preberi več

Minimalna plača 2018 za 25 evrov višja

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije obvešča člane sindikata GiT da je minimalna plača 2018 za 25 evrov višja. Minimalna plača za 2018 znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto.

Sindikati opozarjajo, da se bo okoli 33.000 delavcev, ki dobivajo minimalno plačo, še vedno s težavo preživljalo. Delodajalci pa menijo, da je zvišanje preveliko in državo pozivajo, naj raje zniža obdavčitev plač.
Po Zakonu o minimalni plači (ZMinP) višino minimalne plače za posamezno ...  Preberi več