1. maj 2018

Prvi maj je naš praznik, praznik , ki bi ga nekateri najraje pozabili , ker jim povzroča škodo! mi pa ga ne damo! Naj bo to vesel in prijeten dan! Spoštovane članice, spoštovani člani, dovolite nam, da vam iskreno čestitamo ob prvem maju, prazniku dela. Ob tej priložnosti vam je nekaj besed namenila predsednica ZSSS, Lidija Jerkič. Njeno poslanico si lahko preberete TUKAJ.

Prvi maj bomo članice in člani sindikatov ZSSS proslavili na različnih koncih po Sloveniji. Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite in skupaj z nami preživite največji delavski praznik.

Seznam vseh ZSSS prireditev:

CELJE
1. 5. 2018 ob 10:00
Lokacija: CELJSKA KOČA

DOLENJSKA, BELA KRAJINA IN POSAVJE
 ...  Preberi več

28. april Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Znano je, da je 28. april Mednarodna organizacija za delo ILO razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. A ta dan je bil že dolga desetletja pred tem mednarodni delavski spominski dan na poškodovane in umrle na delovnem mestu.

Evropska konfederacija sindikatov ETUC, katere članica ...  Preberi več

Skupnega pogleda na prekarnost ni

Torkova diskusija o aktualnem stanju v prekarnosti v Sloveniji je pokazala, da imajo socialni partnerji različna razumevanja pojma. Razlike so tako velike, da bodo za uskladitev potrebovale veliko časa in osredotočenosti. Obstajajo namreč v vseh ključnih elementih. Tako pri samem razumevanju pojma, kot tudi pri vprašanju vzrokov za pospešen razvoj prekarnosti in ukrepov, ki bi stanje lahko izboljšali.

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič je opozorila, da lahko med prekarne uvrščamo različne tipe zaposlitev in da so prekarizirane cele branže. Pri tem je kot primera izpostavila novinarstvo in prevozništvo.

Pa tudi opravljanje pristaniških storitev znotraj Luke Koper. ...  Preberi več

Osvetljujemo prekarnost

Za prijavo na razpravo, ki bo o prekarnosti potekala na najvišji ravni kliknite na povezavo. Zaradi v prostorskih omejitev je prijava pomembna in priporočljiva. Na ta način boste namreč prišli do prostora. ...  Preberi več

Vabimo vas na dan odprtih vrat

V sredo, 18. aprila in v četrtek, 19. aprila 2018, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije odpira svoja vrata!

Med 9. in 17. uro vam bomo nudili nasvete glede delovnih razmerji in socialne varnosti. Če imate vprašanje o pogodbi o zaposlitvi, dopustu, bolniški, pokojnini ali socialni pomoči ali če želite pregled pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste ali odločbe ZPIZ, ZRSZ ali CSD, pridite v eno od naših ...  Preberi več

Analizo bolniške odsotnosti z dela

Objavljamo analizo bolniške odsotnosti z dela po posameznih vzrokih, ki jo je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) obravnavala 12. 4. 2018. Lahko nam je v pomoč pri razumevanju dogajanj na trgu dela in pri vodenju sindikalne politike na področju trga dela dolgožive družbe. Slovenija je namreč dolgoživa družba (pričakovano trajanje življenja je visoko). V novi Strategiji dolgožive družbe UMAR opozarja, da bo slovensko prebivalstvo kmalu najstarejše v EU, saj bo v nekaj desetletjih kar 30 % Slovencev starejših od 65 let. Strategija zato med drugim načrtuje spremembe organizacije dela in oblikovanja delovnih mest tako, da bodo prilagojeni starejšim.Analiza je nastala, ker je strošek ZZZS za nadomestila plač v času bolniške odsotnosti (predvsem tiste, ki traja dlje od 30 delovnih dni) narastel v kratkih petih letih z cca. 200 na cca. 300 milijonov evrov letno oziroma kar za 100 milijonov evrov letno. Prvič v zgodovini mora v posameznem letu ZZZS za nadomestila plač plačati več, kot po kolektivnih pogodbah plačajo delodajalci za nadomestila do 30. delovnega dneva odsotnosti z dela. Analiza je pokazala med drugim, da bolniška odsotnost narašča predvsem v starostni skupini nad 55 let, saj ostaja zaradi pokojninske reforme delovno aktivnih vse več starejših.

Trg dela se torej v Sloveniji dejansko spreminja tudi že zaradi staranja zaposlenih.

Delo lahko prilagajamo starejšim tudi s kolektivnimi pogodbami – npr. glede delovnega časa starejših, počitka, norm dela in kriterijev za nagrajevanje, prevencije poklicnega obolevanja, tehnologije, ki ne temelji ...  Preberi več

»Zdravje za vse« ob 7. aprilu 2018, svetovnem dnevu zdravja

V spomin na 7. april 1948, ko je pred okroglimi 70 leti stopila v veljavo ustanovna listina Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je bil 7. april razglašen za svetovni dan zdravja. WHO vsako leto ta dan posveti pomembnim sporočilom, kako je mogoče ljudem zagotoviti zdravje. Zdravje je namreč pomembna vrednota, pravica do socialne varnosti in varovanja zdravja pa sodi med temeljne pravice posameznika.

Kampanja WHO ob letošnjem 7. aprilu z geslom »ZDRAVJE ZA VSE« sporoča, da se v vsaki državi posebej zdravje vsem ljudem zagotavlja z univerzalnim zdravstvenim kritjem tako, da je vsem ljudem dostopno kakovostno zdravstveno varstvo kadarkoli in kjerkoli ga potrebujejo, ne da bi zaradi tega zabredli ...  Preberi več