Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

V Uradnem listu RS (št. 51/2018, z dne 20.7.2018) je bil objavljen količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje julij-december 2018 in znaša 1,024.

Žal KP GIT še ni podpisana. Tekst 38. člena , 3. točke še vedno ni usklajen! Ko bo , javimo takoj! V nasprotnem primeru tudi javimo datum tiskovne konference in začetek sindikalnih aktivnosti!

Tako znaša nov znesek regresa za prehrano v KP GIT za obdobje julij-december 2018 4,58 EUR.
Objavljeno ...  Preberi več

dr. Niko Toš o vrednotah in prekarnosti

Kdo bi moral preprečiti zlorabo prekarnega dela? Bi to morali storiti sindikati, delodajalci, ali bi bilo bolje, da bi se prekarci organizirali in branili sami? Vsi ti. Pogoji za samoograniziranje prekarcev so izrazito slabi, predvsem pa bi se s tem morala ukvarjati oblast, vlada, parlament v državi, ki se deklarira kot socialna država. Če gre za socialno državo po ustavi, bi morale vse oblike vključevanja delavcev zagotavljati njihovo temeljno varnost: pošteno plačilo za delo, socialno zavarovanje in enakopraven dostop do socialnih dobrin kot so izobrazba, zdravje itd.

Dr. Niko Toš je avtoriteta na področju raziskovanja javnega mnenja. Je ustanovitelj centra, ki se z raziskavo javnega mnenja ukvarja, ob vodenju centrov za sociologijo, pa je kot dekan vodil tudi Fakulteto za družbene vede. Njegov pogled na družbo je utrjen z raziskavami, za naš diskurz pa posebno ...  Preberi več

Zaposleni v gostinstvu ne zaslužijo niti dveh tretjin povprečne plače

Plače ter zaposlovanje v gostinstvu in hotelirstvu ne sledijo osupljivi turistični rasti. Zaradi nizke dodane vrednosti in nizkih plač v gostinstvu smo bolj ranljivi za kadrovsko sušo. Sloveniji se četrto leto zapored obeta občutna rast turističnega prometa, eno od največjih tveganj takšne rasti pa je poleg premajhnih vlaganj v razvoj pomanjkanje delavcev. To pesti vso Evropo, a zaradi nizke dodane vrednosti in nizkih plač v gostinstvu smo bolj ranljivi za kadrovsko sušo. Slovenskemu turizmu primanjkuje 5000 delavcev.

Slovenijo je od leta 2010 do 2017 po podatkih statističnega urada obiskalo 66 odstotkov več turistov, ki so ustvarili 41 odstotkov več prenočitev. Osupljivi rasti pa plače in zaposlovanje niso sledili. V zadnjih dveh letih se je število zaposlenih v gostinstvu in hotelirstvu povečalo za 17 ...  Preberi več

Varno delo na soncu tudi to poletje

Ker so številni slovenski gradbeni delavci, cestni in luški delavci, smetarji, kmetje, vrtnarji, ribiči, vzdrževalci električnega, vodovodnega in železniškega omrežja, poštarji, branjevke, gozdarji, solinarji, vozniki, varnostniki na parkiriščih, policisti, vojaki, gasilci in še mnogi drugi, ki svoje delo opravljajo na prostem, v tem letnem času izpostavljeni škodljivim sončnim žarkom in visokim temperaturam, se je kampanji Varno delo na soncu pridružila tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Želimo, da bi se delavci zavedali tveganj za zdravje pri delu na prostem, da bodo vedeli, da se je treba pred škodljivimi sončnimi žarki ustrezno zaščititi in da bodo delodajalca pozvali k oblikovanju in izvajanju aktivnosti za prilagajanje delovnih mest na prostem. Na naši spletni strani  ...  Preberi več