Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

V Uradnem listu RS (25.1.2019; številka 5/2019) je bil objavljen količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2018, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2019, in znaša 0,982.Na podlagi tega uradnega podatka se po 3. odstavku 74. člena veljavne KP GIT določi minimalni znesek za prehrano med delom za obdobje januar – junij 2019.

V KP GIT imamo zapisan znesek povračila stroška prehrane 4,58 EUR, katerega je potrebno pomnožiti z zneskom nazadnje objavljenega količnika rasti cen prehrambenih izdelkov, ki znaša 0,982.

Tako znaša nov znesek regresa za prehrano za KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije za ...  Preberi več

Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči

Na osnovi Statuta Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, Statuta ZSSS ter Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju sindikata GiT, je predsedstvo sindikata GiTS na svoji 3. redni seji, dne 22.marca 2018 sprejelo

P R A V I L N I K

o dodeljevanju solidarnostnih pomoči

 ...  Preberi več

Pridobitev otroškega bona

Konferenca Sindikata delavcev GiT Slovenije je na svoji 4. redni seji sprejela spremembo Pravilnika o solidarnostnih pomočeh.

V 8. členu je zapisana pravica, da vsakemu članu za (ob) rojstvu otroka, pripada bon v višini 50 €, kot ga je za leto 2010 določilo predsedstvo na predlog NO SGiT Slovenije. ...  Preberi več

Zavarovani ste

Člani sindikata GIT Slovenije so vsi kolektivno nezgodno zavarovani pri zavarovalnici AdriaticSlovenija. V pogodbo smo uspeli dodati tudi odškodnino za smrt zaradi bolezni v višini 900€.

Kratkoročni brezobrestni kredit

V preteklosti so ga imenovali “čebelca” Vodstvo sindikata se je odzvalo na vse večje potrebe članstva po tej obliki kredita.

Pogoj ni plača

Vloge se zbirajo do 26. v mesecu

Maksimalna višina BVP kredita je 600€

Gre za kratkoročni brezobrestni kredit, ki ga lahko dobijo VSI člani sindikata ...  Preberi več

Podpora zahtevi

Sindikat delavcem gostinstva in turizma Slovenije daje vso podporo zahtevam članov sindikata GIT Slovenije v hotelih Istrabenz, ki so jo naslovili na vse odločevalce v procesu prodaje hotelov Istrabenz Turizem d.d.

Vse zahteve in predlogi sindikata so več kot utemeljeni in upoštevanja vredni predvsem ...  Preberi več

Pogled ministrice za delo

Dejali ste, da je prekarnost na pol poti med redno zaposlitvijo in brezposelnostjo…

Točno tako. Prekarnost je po svoji naravi na pol poti med redno zaposlitvijo in brezposelnostjo. Človek, ki dela prekarno je sočasno zaposlen in ni zaposlen, kot bi bilo potrebno. Ima določene pravice, nima pa vseh pravic, ki jih zakonodaja predpisuje za tipične zaposlitve oziroma zaposlitve ...  Preberi več

Utrinki iz protesta

Več kot 1500 protestnic in protestnikov, predstavnikov 25 sindikatov in 5 sindikalnih konfederacij je na protestnem shodu “Skupaj za višje plače” pred Domom gospodarstva na Dimičevi ulici v Ljubljani v sredo, 5. decembra. Objavljamo nekaj utrinkov: