KRATKOROČNI BREZOBRESTNI KREDIT

Posted on Posted in Ugodnosti

V preteklosti so ga imenovali “čebelca” Vodstvo sindikata se je odzvalo na vse večje potrebe članstva po tej obliki kredita.

Pogoj ni plača

Vloge se zbirajo do 26. v mesecu

Maksimalna višina BVP kredita je 600€

Gre za kratkoročni brezobrestni kredit, ki ga lahko dobijo VSI člani sindikata gostinstva in turizma Slovenije. Pogoj za pridobitev kredita ni plača člana, niso že prejeti krediti, ni minimalna plača. Pogoj je samo članstvo v SGIT in obveza člana, da bo kreditojemalec kredit redno, ob plači, vračal na TRR sindikata GIT Slovenije. Predsednik sindikata v podjetju pridobi potrebne obrazce, ki jih določi Delavska hranilnica in kompletno vlogo posreduje na SGIT Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana. Vloge se zbirajo do 26. v mesecu in so realizirane v prvem tednu naslednjega meseca, po protokolu, ki ga izvaja služba DH, po nalogu Banke Slovenije. Maksimalna višina BVP kredita je 600€, maksimalen čas vračanja pa 12 mesecev.

Vsa pravila so zapisana v sprejetem Pravilniku o dodeljevanju BVP kreditov, ki je objavljen na naši spletni strani. Ta ugodnost, ki jo ima samo član SGIT Slovenije, je ena od ugodnosti, ki jih najbolj cenijo in redno uporabljajo oz. koristijo vsi člani našega sindikata.Je tudi edini kredit, ki ga lahko dobijo tudi člani, ki prejemajo minimalno plačo! Sindikat je zagotovil dovolj sredstev, tako, da dodatni kriteriji za pridobitev kredita (še) niso potrebni.