Celotna dokumentacija za BVP kredit

  • 2x kreditna pogodba (v dveh izvodih)
  • 2x UIP (Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved – v dveh izvodih (potrjena s strani delodajalca)
  • 1x Samopotrdilo (DH samopotrdilo, v kolikor je tuj državljan)
  • 1x PIO obrazec (Vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke)
  • Zadnje tri plačilne liste (kopije)
  • Osebni dokument in bančna kartica (kopija)
  • 2x zadnji del predhodne informacije (v dveh izvodih)

Član ne sme pozabiti podpisati vseh dokumentov in naj ne pozabi napisati telefonsko številko, na katero je dosegljiv.

DOKUMENTI:

BVP GiT

Spremembe Pravilnika o dodeljevanju brezobrestnih povratnih sredstev Spremembe Pravilnika o dodeljevanju brezobrestnih povratnih sredstev

Predsedstvo sindikata git Slovenije je na svoji 31. redni seji, na predlog NO, sprejelo spremembe PRAVILNIKA O DODELJEVANJU BREZOBRESTNIH POVRATNIH SREDSTEV (sprememba je v 3. in 9.členu Pravilnika)

Osebna izjava kreditojemalca Osebna izjava kreditojemalca

Izjavo mora podpisati kreditojemalec pri najetem kreditu BPS(BVP) nad 500 eur.

Predhodne informacije za potrošniških kredit

Obrazec “Predhodne informacije za potrošniških kredit” je pripravljen v dveh izvodih, od katerih je eden namenjen dajalcu kredita, drugi pa kreditojemalcu.

BVP -GIT, seznam podpisanih dokumentov BVP -GIT, seznam podpisanih dokumentov

naveden je seznam dokumentov, ki so obvezne priloge h kreditni pogodbi

Odstopna izjava in upravno izplacilna prepoved Odstopna izjava in upravno izplacilna prepoved

Vprašalnik PIO (politično izpostavljena oseba) Vprašalnik PIO (politično izpostavljena oseba)