Celotna dokumentacija za BVP kredit

  • 2x kreditna pogodba (v dveh izvodih)
  • 2x UIP (Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved – v dveh izvodih (potrjena s strani delodajalca)
  • 1x Samopotrdilo (DH samopotrdilo, v kolikor je tuj državljan)
  • 1x PIO obrazec (Vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke)
  • Zadnje tri plačilne liste (kopije)
  • Osebni dokument in bančna kartica (kopija)
  • 2x zadnji del predhodne informacije (v dveh izvodih)

Član ne sme pozabiti podpisati vseh dokumentov in naj ne pozabi napisati telefonsko številko, na katero je dosegljiv.