Dokumenti, ki so obvezna priloga h kreditni pogodbi – OLD

Posted on Posted in Dokumenti

 Seznam podpisanih dokumentov, ki so obvezne priloge h kreditni pogodbi

  1. 2x kreditna pogodba (v dveh izvodih) BVP GiT
  2. 2x UIP Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved – v dveh izvodih (potrjena s strani delodajalca)
  3. 1x Samopotrdilo (DH samopotrdilo, v kolikor je tuj državljan)
  4. 1x PIO obrazec (Vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke)
  5. Osebna izjava kreditojemalca – Izjavo mora podpisati kreditojemalec pri najetem kreditu BPS(BVP) nad 500 eur.
  6. 2x zadnji del “Predhodne informacije za potrošniški kredit” je pripravljen v dveh izvodih, od katerih je eden namenjen dajalcu kredita, drugi pa kreditojemalcu.
  7. Zadnje tri plačilne liste (kopije)
  8. Osebni dokument in bančna kartica (kopija)

Član ne sme pozabiti podpisati vseh dokumentov in naj ne pozabi napisati telefonsko številko, na katero je dosegljiv.