SOLIDARNOSTNA POMOČ

Posted on Posted in Ugodnosti

Do solidarnostne pomoči ima član pravico le v primeru, ko sindikat podjetja nima finančnih sredstev oziroma je v ta namen že izčrpal predvidena sredstva. Sredstva za solidarnostno pomoč članom se zagotavljajo z okvirnim  planom  dela Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije.

Solidarnostno pomoč članom se zagotavlja z nepovratno denarno pomočjo članom v primeru izredne socialne ogroženosti, elementarne ali druge nesreče,  rojstva otroka, enkrat v koledarskem letu.

Pravico do solidarnostne pomoči imajo člani, ki so včlanjeni najmanj 12 mesecev in v tem času sindikat podjetja oziroma član redno plačuje sindikalno članarino.

Solidarnostna pomoč se lahko dodeljuje tudi v primeru reševanja izjemnih socialnih težav, ki so nastopile zaradi smrti delavca,  nesreče v družini in v primeru elementarnih nesreč.

Do solidarnostne pomoči ima član pravico v naslednjih primerih:

  • da je pri članu oziroma prosilcu nastala izredna socialna ogroženost,
  • da ga je prizadela elementarna ali druga nesreča,
  • za rojstvo otroka,
  • če povprečni neto dohodek na družinskega člana  zadnje tri mesece ne presega višine bruto zajamčene plače.

Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči

Vloga za dodelitev finančne pomoči