Zavarovanje ADRIATIC

 

Člani Sindikata gostinstva in turizma Slovenije ste nezgodno zavarovani pri Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica. Zavarovanje obsega tri kritja in sicer:

– nezgodno smrt
– invalidnost zaradi nezgode
– smrt zaradi bolezni