NOVI ZNESEK REGRESA ZA PREHRANO

Posted on Posted in Novice

V Uradnem listu RS dne 12.1.2022, številka 5/2022 je bil objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij-december 2021, ki je podlaga za določitev regresa za prehrano med delom za obdobje januar-junij 2022 in znaša 1,018. Več na povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0057/kolicnik-rasti-cen-prehrambnih-izdelkov

Nov znesek regresa za prehrano po KP GIT za obdobje januar– junij 2022 znaša 4,87 eur + 1 eur za 10 ur in več po 8 urah dela.

 

NOVI ZNESEK REGRESA ZA PREHRANO PO KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE JULIJ – DECEMBER 2021          

V Uradnem listu RS dne 13.7.2021, številka 111/2021 je bil objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar-junij 2021, ki je 1,020. Več na povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2445/kolicnik-rasti-cen-prehrambnih-izdelkov

Nov znesek regresa za prehrano po KP GIT za obdobje julij – december 2021 znaša 4,78 eur + 1 eur za 10 ur in več po 8 urah dela.

 

V Uradnem listu RS dne 21.1.2021, številka 9/2021 je bil objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij – december 2020, ki je 0,972. Več na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0190/kolicnik-rasti-cen-prehrambnih-izdelkov

Nov znesek regresa za prehrano po KP GIT za obdobje januar – junij 2021 znaša 4,69 eur + 1 eur za 10 ur in več po 8 urah dela.

JULIJ – DECEMBER 2020

Znesek regresa za prehrano po KP GIT – V Uradnem listu RS je bil dne 24.1.2020, št: 4/2020, objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar-junij 2020 in je znašal 0,992.

Znesek regresa za prehrano po KP GIT za obdobje januar- junij 2020 znaša 4,64 eur + 1 eur nad 10 ur dela od 8 ur dalj

V Uradnem listu RS dne 22.7.2020, številka 102/2020 je bil objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar-junij 2020, ki je 1,04. Več na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020102.pdf

Nov znesek regresa za prehrano po KP GIT za obdobje julij-december 2020 znaša 4,83 eur + 1 eur za 10 ur in več po 8 urah dela.

Nov znesek regresa za prehrano po KP GIT za obdobje za obdobje  JULIJ – DECEMBER 2019 = 4,68 eur

»V Uradnem listu RS št. 46/2019 je bil objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2019, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje julij–december 2019, je 1,041.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019046.pdf

Nov znesek regresa za prehrano v KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije za obdobje julij-december 2019 znaša 4,68 EUR na dan (4,50 eur * 1,041 =4,68 eur). »