Konferenca delavcev SGiT Slovenije

Posted on Posted in Dogodki, Novice

Sklic konference je del vsakoletnega programa dela SGIT, kjer vodstvo sindikata predstavi vse najpomembnejše aktivnosti SGIT v tekočem letu in pomembne naloge v prihodnjem. Poseben poudarek je bil na pogajanjih za višje plače, s katerimi nadaljujemo v mesecu decembru in pri čemer članstvo tudi največ pričakuje.

V izobraževalnem delu je Mojca MEDVED, predsednica sindikata H. Bernardin, predstavila »Zdrav način življenja in varstvo v hotelu, in nas s telovadbo popeljala v razmislek, da je potrebno tudi na delovnem mestu nekaj postoriti zase, za svoje zdravje.

Prava debata in sodelovanje se je razvilo ob predstavitvi teme Trendi in izzivi zaposlovanja v panogi gostinstva in turizma, ki jo predstavila dr. Valentina Franca. Izpostavila je predvsem aktualno dogajanje na trgu dela, nestandardne oblike dela v gostinstvu ter odziv sindikata in drugih delavskih predstavništev.

S tematiko, Kaj mi pove plačilna lista in kako si obračunam svojo plačo ter z minimalno plačo po 1.1.2020 s primeri, je prisotne informirala Majda Gominšek.
Izobraževanje smo zaključili s temo Timsko delo in reševanje konfliktov na delovnem mestu.

V naslednjem dnevu smo si ogledali še Škocjanske jame in uživali v nepopisnih lepotah notranjih čudežev narave…z dojemanjem, da je tudi druženje pomemben sestavni del našega življenja.