DELODAJALCI NE ŽELIJO DATI NITI CENTA VEČ ZA REGRES, KI GA BODO V CELOTI PREJELI OD DRŽAVE!

Posted on Posted in Novice

Dali bodo »priporočilo« družbam, da tiste, ki zmorejo, izplačajo višji regres svojim zaposlenim, kot je zakonski minimum!
 
V SGIT se s tem ne strinjamo! Še več, s tem ignorirajo podporo številnih zaposlenih, ki ste jo poslali za višino regresa! Kljub vsej predstavljeni težki situaciji zaposlenih, dodatnih obremenitvah zaradi epidemije, nizkih plačah, odhajanju in prezaposlovanju delavcev v tej dejavnosti, ne bi dali niti centa več za svoje zaposlene!
In to bomo predstavili jutri tudi na tiskovni konferenci!
 
V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma smo delodajalcem že v mesecu aprilu predlagali  izplačilo regresa za letni dopust v višini 80% povprečne slovenske plače, kar bi znašalo neto nakazilo delavcu cca 1.550 evra! To višino smo sprejeli, o čemer smo vas tudi že obvestili, ker ste številni delavci že 8 mesec na čakanju na delo doma in prejemate zgolj 80% nadomestilo plače. Govorimo o plači brez vseh dodatkov, ki ne omogoča niti preživeti meseca, kaj šele pokriti vse mesečne stroške in položnice!
 
Delodajalci se s predlogom tudi danes niso strinjali in so  predlagali zgolj izplačilo zakonskega minimuma v višini 1.024,24 evra!  Ker več ne morejo, ker nimajo kje vzeti! Zmore pa delavec, ki mu  zdaj že 9 mesec nihče ne krije izpada dohodka! Govorimo o delodajalcih, predvsem družb, ki so v državni lasti in v katerih je večina zaposlenih slabo plačan kader! Kjer delavec,  pri osnovni plači 920 evrov, 174 oddelanih urah in ob vseh dodatkih (minulo delo, popoldansko delo, praznično in nočno delo) ne prejme niti 800 evrov nakazila plače! Iz tega sklepamo, da delavce v tej dejavnosti izkoriščajo delodajalci in izkorišča jih država, ki jim vseh 8 mesecev ni namenila niti 100% nadomestila plač! In govorimo o ljudeh, o delavkah in delavcih,  ki so soustarjalci uspešnega poslovanja državnih družb  in več letnih dobičkov!
 
Na današnjih pogajanjih  so delodajalci še enkrat pokazali, da je pomembna predvsem likvidnost družb, ne pa lastni zaposleni delavci. Ne pristajajo na višje izplačilo regresa, ampak so »milostno« povedali, da bodo dali družbam priporočilo, da tiste družbe, ki imajo kapital, lahko izplačajo večji regres!
 
Spoštovani člani, zaposleni v gostinstvu in turizmu, regres bo delodajalcem v celoti subvencionirala država, kar izhaja iz Interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu in  je tik pred sprejetjem!  In to v celotni višini zakonskega minimuma 1.024,24 evra! Denarja za delavce, za višji regres pa ni kje vzeti…Za SGIT je takšna odločitev nesprejemljiva! Verjamemo, da je nesprejemljiva tudi za vas!
 
Potrebni bodo zbori delavcev, da se dogovorimo o naših nadaljnjih aktivnostih. Tudi za višje plače! Naš premik bomo lahko dosegli samo s sodelovanjem vseh nas članov  in tudi ostalih zaposlenih, ki jih povabite, da se nam pridružijo. Če ne bomo strnili vrste, bomo še naprej eden izmed najbolj izkoriščanih delavcev, s slabimi plačami, s težkimi pogoji dela in delovnim časom, ki nam skorajda več ne omogoča zasebnega življenja.
 
Vaše odzive pričakujemo na e-naslov sgit@sindikat-zsss.si