V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije s krovno organizacija ZSSS P O D P I R A M O prizadevanja sindikata policistov za spremembo Zakona o delovnih razmerjih ter izboljšanje zaščite delavk in delavcev.

Posted on Posted in Novice

SOLIDARNI IN POVEZANI ZMOREMO VEČ

Sindikat policistov Slovenije predlaga spremembo zakona o delovnih razmerjih. Trenutno namreč za vse delavke in delavce tako v javnem kot zasebnem sektorju velja, da jim je treba, preden so odpuščeni, izreči pisni opomin. Vendar pa za izrek omenjenega opomina zakon ne predvideva sodnega varstva, kar pomeni, da je nekdo lahko odpuščen tudi na podlagi kapricioznega in krivičnega opomina pred odpustitvijo.

Tudi  vas pozivamo k oddaji podpisa. Več o tem, kako to storiti, pa na tej povezavi.