Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij-december 2021

Posted on Posted in Uncategorized

V Uradnem listu RS dne 12.1.2022, številka 5/2022 je bil objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij-december 2021, ki je podlaga za določitev regresa za prehrano med delom za obdobje januar-junij 2022 in znaša 1,018. Več na povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0057/kolicnik-rasti-cen-prehrambnih-izdelkov

Nov znesek regresa za prehrano po KP GIT za obdobje januar– junij 2022 znaša 4,87 eur + 1 eur za 10 ur in več po 8 urah dela.