URGENCA – PREDLOG ZA DVIG ZNESKA POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA

Posted on Posted in Novice

Drage članice in člani sindikata GIT Slovenije!

Obveščamo vas, da smo danes,  19.7.2022,  delodajalski strani posredovali urgenco glede neodzivnosti na predlog SGIT za dvig zneska povračila stroškov prevoza na delo in iz dela. In če tudi tokrat ne bo odziva, v SGIT verjamemo, da se vsi zavedamo naših nadaljnjih skupnih aktivnosti!

 

Dopis vam v celoti posredujemo v nadaljevanju.

Preberite in se odzovite na mail: sgit@sindikat-zsss.si

 

Turistično gostinska zbornica Slovenije
predsednik g. Andrej Prebil
direktor g. Fedja Pobegajlo

Dimičeva 13, Ljubljana

Poslano na e-naslov: andrej.prebil@sava.si     fedja.pobegajlo@tgzs.si

 

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za gostinstvo in turizem

predsednik Igor Škrinjar

Dimičeva 9, Ljubljana

Poslano na e-naslov: igor.skrinjar@sava.si       delodajalci@zds.si

 

ZADEVA: urgenca na neodzivnost na posredovan predlog za dvig zneska povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

Spoštovani,

dne 29.6.2022,  smo vam kot socialni partnerji  posredovali predlog, s katerim smo vas pozvali k dvigu zneska povračila stroškov prevoza na delo in iz dela iz sedanjih 0,18 evra na 0,21 evra (kot je v sprejeti novi Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, URL RS št. 87, z dne 24.6.2022). Sedanje povračilo več ne zadostuje za pokritje  stroškov bencina, vinjete in nenazadnje tudi rabe lastnega avtomobila. V gostinstvu je specifika različno razporejen  delovni čas, zaradi katerega večina zaposlenih ne more uporabljati javnega prevoza, saj delajo v neenakomerno razporejenem  delovnem času,  deljenem  delovnem času, ipd. in zaradi zviševanja cen energentov, postaja prevoz na delo in iz dela,  vse večji strošek zaposlenih.  Pritiski delavk in delavcev se stopnjujejo, že iz razloga slabih plač, težkih delovnih pogojev, manjka kadra in zdaj še zaradi izplačila povračila stroškov na delo in iz dela po starem.

Zaenkrat še ohranjamo socialni mir, vendar zgolj na obljubah, da se bomo za višje plače pogajali v jesenskem času, da bo dvig povračila stroška prevoza  na 0,21 evra, ko se boste delodajalci za to odločili, nezadovoljnih zaposlenih ne  bomo mogli miriti v nedogled. Delavcev primanjkuje v vseh družbah, na obstoječe se nalagajo vse večje obremenitve in je nujno, da delodajalci prisluhnete tudi svojim zaposlenim.

Tudi v SGIT Slovenije ocenjujemo, da je neobdavčen znesek kilometrine 0,21 evra za km še najmanj, da delodajalci vsaj malo omilite stisko zaposlenih.   

Vse predhodno navedeno so razlogi, da ponovno predlagamo sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma, s spremembo 75. člena 3. tč., da so delavci, ki nimajo možnosti javnega prevoza, upravičeni do izplačila kilometrine v višini najvišjega zneska, ki se v skladu z veljavnimi predpisi ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja in  spremembo 4. tč, če je najbližje postajališče od bivališča oddaljeno vsaj 2 kilometra, delavcu poleg povračila stroškov iz drugega odstavka tega člena pripada povračilo stroškov v višini najvišjega zneska, ki se v skladu z veljavnimi predpisi ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja za polni kilometer razdalje  med bivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.

Dajemo vam pobudo, na vas je, da posredovan predlog  za dvig zneska povračila stroškov prevoza na delo in iz dela obravnavate, saj spremembe predlagamo za vaše delavke in delavce. Ne gre prezreti, da je manko kadra vse večji in da delavci iz panoge še vedno odhajajo. V sosednjo Avstrijo se vozi že preko 30.000 Slovenskih delavcev. Številni med njimi so gostinci. In spoštovani delodajalci, to bi vas moralo skrbeti.

Zato apeliramo na vas, da naredite vse, da bodo delavci ostali in da boste pridobili nove delavce. Zgolj z obljubami po spremembah v jesenskem času, bo za marsikoga že prepozno.  

V imenu pogajalske skupine SGIT

Breda Črnčec, dipl. ekon.
generalna sekretarka