NAVODILA IN DOKUMENTACIJA ZA KRATKOROČNO POSOJILO (BVP)

Posted on Posted in Dokumenti

Osnovna pravila o dodeljevanju posojila in nekaj navodil

Vloga za odobritev kredita

2x kreditna pogodba (v dveh izvodih) BVP GiT

2x UIP Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved – v dveh izvodih (potrjena s strani delodajalca)

1x PIO obrazec (Vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke)

1x Samopotrdilo (DH samopotrdilo, v kolikor je tuj državljan)

2x zadnji del “Predhodne informacije za potrošniški kredit” je pripravljen v dveh izvodih, od katerih je eden namenjen dajalcu kredita, drugi pa kreditojemalcu.

Zadnje tri plačilne liste (kopije)

Kopija veljavnega osebnega dokumenta in bančne kartice,

Član ne sme pozabiti podpisati vseh dokumentov in naj ne pozabi napisati telefonsko številko, na katero je dosegljiv.

 

UGODNI KREDITI  NA DELAVSKI HRANILNICI

Član  izkaže članstvo v sindikatu  s člansko izkaznico. O pogojih in vseh podrobnostih posojila, se pozanima član sindikata sam, na najbližji poslovalnici Delavske hranilnice.

DH ponudba