NIČ VEČ VPRAŠANJ KDAJ, ZAHTEVAMO ZDAJ!

Posted on Posted in Novice
  • Najnižje osnovne plače morajo postati brez doplačil do minimalne plače in narejen sorazmerni dvig po ostalih plačilnih razredih!
  • Usklajevanje osnovnih plač z indeksom cen življenjskih potrebščin!
  • Dvig nadomestil stroškov dela – prehrane in prevoza, do Uredbe!
  • Jasno določilo plačila za nadurno delo!

NAŠ CILJ JE JASEN:

ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE, BOLJŠE PLAČE!

ZA BOLJŠE POČUTJE NA DELOVNEM MESTU, BOLJŠI DELOVNI POGOJI!

NAMESTO KRŠITEV, SPOŠTOVANJE DELOVNO PRAVNE ZAKONODAJE!

Panoga gostinstva in turizma je s povprečnimi plačami na repu vseh storitvenih dejavnosti! Z mankom delavk in delavcev pa je po javno dostopnih podatkih na zadnjem mestu!

Zato nič več vprašanj, kdaj!

Boljše plače, zahtevamo zdaj!!!

V PRIMERU IGNORANCE NAŠIH ZAHTEV, BOMO ZAOSTROVALI SINDIKALNE AKTIVNOSTI. VENDAR NIČ VEČ SAMI, LE SKUPAJ Z VAMI!

V naslednjem tednu pričnemo s podpisovanjem PETICIJE, da dokažemo, da mislimo resno in da ne bomo odstopili od zahtev, ki so vsem zaposlenim v panogi skupne! In v akcijo zbiranja podpisov moramo stopiti povezani in še okrepljeni z novimi člani! Povej naprej!

SAMO SKUPAJ SMO LAHKO MOČNEJŠI, SAMO SKUPAJ LAHKO DOSEŽEMO CILJ!                  

SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE