PREDSTAVNIKI SINDIKATA GIT SLOVENIJE SMO SE SESTALI Z GOSPODARSKIM MINISTROM g. HANOM

Posted on Posted in Novice

Včeraj, 25.10.2022, smo se predstavniki sindikata skupaj z delodajalskimi predstavniki, sestali z gospodarskim ministrom, g. Hanom. Tako sindikalna kot delodajalska stran je ministru predstavila svoje poglede na situacijo v panogi. Delodajalska stran je opozorila predvsem na energetsko krizo, vojno v Ukrajini in dvig minimalne plače v prihodnjem letu. Sindikalna stran je dala največ poudarka na družbah, kjer imava država svoje lastniške deleže (KAD in SDH) in  na plačah zaposlenih.

Najnižja osnovna bruto plača 529,20 evra po kolektivni pogodbi dejavnosti je nesprejemljiva in sramotna cena dela slehernega delavca! Čeprav delavec ne more dobiti nižje plače od minimalne, se mu vsi dodatki obračunajo od te nizke osnovne bruto plače in tako delavec za nadurno, nedeljsko in praznično delo prejme zgolj nekaj centov plačila, kar je skrajno poniževalno! Prav tako je nujno vzpostaviti porušena razmerja znotraj tarifnih razredov, saj minimalna plača zgolj za 27 evrov  posega že v VII. tarifni razred. Najnižja osnovna bruto plača v VII. TR znaša po KPD  1.101,16 evra, kar je cca 790,00 evra neto!!

Iz tega lahko sklepamo, da je vsako sprenevedanje, da nimamo delavcev, odveč!

Glede na manko delavcev in še vedno odhajanje kadra iz te dejavnosti v druge dejavnosti ter upokojevanje, je bilo naše sporočilo jasno, da je skrajni čas, da tudi v dejavnosti gostinstva in turizma  izpogajamo plače, ki bodo delavcem vrnile dostojanstvo in da se ne bomo še vsa prihodnja leta soočali s pomanjkanjem kadra in namerno ustvarjali revne delavce in revne bodoče upokojence. Delavci, ki delajo  petek in svetek morajo  prejeti plačo, ki mu omogoča preživetje, ne pa da jim  delodajalci doplačujejo razliko do minimalne plače! Pri tem govorimo tudi o delavcih, kot so natakarji, pomožni kuharji, itd.

Dogovorili smo se še, da bodo delodajalci, ki v sedmih mesecih niso pripravili svojega predloga plač, niti protipredloga sindikalnemu predlogu, to vendarle pripravili in poslali ter bomo nadaljevali s pogajanji. Dogovorili smo še, da si bova obe strani prizadevali,  da najdemo kompromis za skupno dobro, tako za delavce, kot za panogo.

Naš cilj od katerega ne bomo odstopili pa je jasen. Najnižja osnovna bruto plača mora biti v višini minimalne plače, ki sedaj znaša 1.074,43 evra.
Smo pa se pripravljeni dogovarjati o dvigu plač znotraj ostalih tarifnih razredov. Če ne bomo dosegli dogovora, so naši koraki znani, smo jih že povedali tudi na tiskovni konferenci.
Ti so stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, kjer ni izključena niti stavka.

Z ministrom za gospodarstvo se bomo znova sestali  po 7. novembru.

Ponovno vas zaprošamo, da se aktivirate in podpišete  peticijo, ki je objavljena na spletni strani SGIT, FB GIT ali fizično v družbi, kjer zbirajo podpise vaši sindikalni predstavniki.

Je prvič, da se podpisujejo zgolj zaposleni v panogi in prvič, da so pred nami aktivnosti, kjer ni izključena niti stavka!

Še posebej pa vam pošiljamo tudi online peticijo, ki jo posredujte vsem svojim znancem in kolegom, ki prav tako delajo v gostinstvu in turizmu in še niso sindikalno organizirani, da lahko prispevajo svoj podpis:

https://www.peticija.online/peticija_delavk_in_delavcev_gostinstva_in_turizma_git_za_vije_plae_in_bolje_delovne_pogoje

https://www.sta.si/3098087/pri-hanu-dogovor-o-nadaljevanju-socialnega-dialoga-v-gostinstvu-in-turizmu

IN ČE KDAJ, STOPIMO SKUPAJ, ZDAJ! ZA VAS GRE IN  ZA VAŠE PLAČE!