SGIT S SOBARICAMI V ODLOČEN BOJ ZOPER »OUTSOURSING«

Posted on Posted in Novice

V Sindikatu GIT Slovenije smo s stavko  v Savi Turizem,  Vlado, SDH in poslance RS  opozorili, da mislimo resno, da so bitko v Savi Turizem sicer dobili, a se boj za pravice tudi teh, od njihovih oči prezrtih sobaric in čistilk, šele začenja! S prelaganjem odgovornosti iz enega ministrstva na drugo in SDH, se je znova pokazalo, da je za oblast pomemben izključno kapital in ne ljudje!

Pri praksi izčrpavanja delavcev z nizkimi osnovnimi plačami, težkimi pogoji dela in nenehnimi pritiski, katerim so ti delavci dnevno izpostavljeni, so vse pogostejši tudi bolniški staleži in zavestno se jim jemlje človeško dostojanstvo! Zato od oblasti zahtevamo, da izpolni svojo zavezo, ki so jo zapisali v koalicijsko pogodbo in za začetek prekliče outsourcanje sobaric v družbi Istrabenz Turizem! Več>>>