AKTIVNOSTI VČLANJEVANJA REŠEVALCEV IZ VODE

Posted on Posted in Novičke

Lepo pozdravljeni člani sindikata GIT Slovenije!V SGIT peljemo aktivnosti včlanjevanja reševalcev iz vode, ki se bodo lahko organizirali kot pododbor dejavnosti v okviru SGIT Slovenije. Ker reševalci iz vode niso sindikalno organizirani (le redki reševalci iz vode so člani sindikata), jih pa je veliko zaposlenih  tudi kot s.p., se ustanavlja pododbor SGIT,  z namenom združevanja in povezovanja teh članov,  s skupnim pristopom k razreševanju problematike reševalcev na državnem nivoju.

Gre za specifično delovno področje, kjer se tako, kot v ostalih v poklicih v dejavnosti gostinstva in turizma,  soočajo s problematiko na svojem delovnem področju.

Sindikalno organizirani reševalci iz vode bodo tako lahko imeli svojega predstavnika v najvišjem organu SGIT, ki bo  skupaj s krovno organizacijo aktivno sodeloval z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje ter drugim ustreznimi institucijami, ki so odgovorne za izvajanje te dejavnosti.

Primarni cilj  pa je vsekakor ureditev delovno pravnega položaja reševalcev iz vode, vrednotenje delovnih mest, kompetenc za opravljanje dela, izboljšanje delovnih pogojev ter doseči ustrezno finančno vrednotenje delovnega mesta reševalec iz vode.

Prvi koraki so aktivnosti včlanjevanja, katerim pa bodo sledili sestanki za imenovanje predstavnika v posamezni sredini. Nato bodo izvoljeni predstavniki reševalcev  iz vode izvolili izmed sebe predsednika pododbora, ki bo deloval v okviru SGIT Slovenije.

Za več informacij lahko pokličete Andreja, reševalca iz vode, gsm 040 316 750.

Verjamemo, da se vsi zavedamo, da bomo le  s krepitvijo naše sindikalne organiziranosti, lahko dosegali  zastavljene cilje. Več, kot nas bo, večja bo naša pogajalska moč.

Pred nami so namreč tudi pogajanja za novo KPD GIT  in vsem zaposlenim bi moralo biti v interesu, da bomo izpogajali čim več v dobro delavk in delavcev.

Zato STOPIMO SKUPAJ, pa ne samo za včlanjevanje reševalcev iz vode, temveč predstavimo pomen sindikalne organiziranosti še ostalim sodelavcem, ki še niso člani sindikata GIT.

Vaše pozitivne odzive pričakujemo na SGIT Slovenije na e-naslov: sgit@sindikat-zsss.si 

Letakom  za reševalce iz vode, ki jih boste predsedniki sindikata prejeli še na domače naslove v tiskani verziji, prosim obvezno dodajte pristopno izjavo za včlanitev v SGIT.  

PRISTOPNE IZJAVE ČLANOV, KI JIH BOSTE PRIDOBILI,  PA POSREDUJTE NA SGIT SLOVENIJE, Neratova ulica 4, 2000 Maribor. Za vsakih 5 novih članov boste tudi obdarjeni z darilnim bonom.

PRISTOPNA IZJAVA >>

LETAK >>

VIDEO >>

 

ČE KDAJ, NAREDIMO ZA SKUPNO DOBRO, ZDAJ!