14.8.2023 RAZGLAŠEN ZA DAN SOLIDARNOSTI

Posted on Posted in Novice

Včeraj je Državni zbor Republike Slovenije brez glasu proti sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Med drugim je v zakonu ponedeljek, 14. 8. 2023, razglašen za dan solidarnosti.

Gre za dan, ki je z zakonom razglašen za dela prost dan, ko naj bi vsak od nas, po svojih najboljših močeh pomagal vsem, ki so se znašli v stiski po poplavah (na podlagi določbe 166. člena ZDR-1 je delavec ta dan prost svoje obveznosti). Kot smo vas obvestili že včeraj,  ta dan tudi ni možno šteti v redni letni dopust (ne glede na to, kdaj je bil odobren), prav tako pa ima delodajalec obveznost plačila nadomestila plače za ta dan.

V kolikor pa na ta dan delate, ker narava dela zahteva opravljanje dela na dela prost dan, lahko delodajalec delavcu odredi opravljanje dela, s tem da mu mora za ta čas izplačati dodatek za delo na dela prost dan, skladno z določbami kolektivne pogodbe in/ali internih aktov ( odvisno, kaj je za delavca ugodneje).
 
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in SGIT Slovenije se zavedamo,  da ste prizadeti številni člani in članice naših sindikatov dejavnosti, vaši  družinski člani, prijatelji. In prav vsem želimo pomagati. Prav tako pa se zavedamo, da je potrebno pomagati na organiziran in primeren način, da pomoč doseže vse.
 
Zato bo  Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, z vsemi zaposlenimi, sodelavci, sodelavkami, območji in sindikati dejavnosti –  na dan solidarnosti pomagala.

Ob tem pozivamo vse članice in člane in ostale zaposlene, da se pridružite kot prostovoljci v aktivnostih čiščenja, saniranja ali prispevanja pomoči, kolikor vam razmere in možnosti to dopuščajo.
 
V PONEDELJEK, 14. 8. 2023, SE BOMO VSI IZ ZSSS PRIDRUŽILI ENI OD ORGANIZIRANIH OBLIK POMOČI NA TERENU.

POZIVAMO VAS, DA SE PRIDRUŽITE TUDI VI!

Predlagamo, da se v čim večjem številu prijavite v spletno aplikacijo Poplave 2023 ali v seznam prostovoljcev pri Slovenski filantropiji. Tisti, ki imate v svojem okolju organizirane pobude, se seveda pridružite tam, prosimo le, upoštevajte navodila pristojnih služb. Pomagati namreč želimo odgovorno, prav tako pa ne pozabimo na lastno varnost!
 
Na tem mestu se ponovno iskreno zahvaljujemo čisto vsem, ki v odpravi posledic že sodelujete in dokazujete, da solidarni in povezani zmoremo več.
 
Solidarni pozdrav!
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije