PO 33 LETIH JE PRENEHALA VELJATI KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA!

Posted on Posted in Novičke

POMEMBNO OBVESTILO
zaposlenim v gostinstvu in turizmu

V UPORABI LE ŠE DO KONCA MESECA DECEMBRA 2024!

DELODAJALCI BI OD VELIKE POGAČE DALI DELAVCEM ZGOLJ DROBTINICE –  NE, HVALA! NIČ VEČ!

Na podlagi stanja panoge gostinstva in turizma, upoštevaje velike potrebe po zaposlenih v panogi in na delavskih plečih ustvarjene  velikanske dobičke za delodajalce, smo podprti z argumenti stroke s področja gostinstva in turizma v mesecu oktobru lanskega leta, z delodajalci pričeli pogajanja za sklenitev nove kolektive pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (KP GIT). Več kot očitno je bilo, da delodajalci s pogajanji zavlačujejo, saj jim je sindikat predlog nove kolektivne pogodbe GIT posredoval že v mesecu avgustu!

Že na prvih pogajanjih je bilo delodajalski strani predstavljeno, da je cilj sindikata, da uredimo KP GIT tako, kot mora biti urejena, skladno s predpisi, popravljena na mestih, kjer je zastarela, ustrezno pa morajo biti urejene tudi materialne pravice delavcev, pri čemer zgolj podaljšanje kolektivne pogodbe ne pride v poštev! Delodajalska stran se je vseskozi obnašala, kot da so naše zahteve nejasne, nerazumne, pretirane in da imamo delavci tako ali tako dovolj pravic že po obstoječi KP GIT, ki naj jo zato enostavno podaljšamo brez kakršnega koli popravka pravic za delavce! Proti koncu pogajanj, ko so videli, da mislimo resno in da na takšen neprimeren predlog ne bomo pristali, so pričeli ponujati drobtinice in bonbončke, da bi vendarle pristali na podaljšanje KP GIT vsaj za eno leto.

Z delodajalci smo se nazadnje sestali dne 13.12.2023, kjer smo predstavniki sindikata prejeli dokončen predlog delodajalske strani, ki je bil celo nižji od predhodno predstavljenih pogajalskih okvirov delodajalcev, zaradi česar smo pogajanja tudi protestno zapustili.

Verjetno je vsem zaposlenim v panogi jasno, da so pogoji za delo slabi, prejemki delavcev pa nizki in da sindikat ne more in ne sme upogniti hrbtenice ter pripogniti kolena pred pritiski kapitala, da naj se ti pogoji in te pravice izboljšajo zgolj minimalno –  kolikor drobtinic z dobro obložene mize bodo delodajalci pač lahko pogrešili!

V nadaljevanju smo si z delodajalci izmenjali še več dopisov glede možnosti podaljšanja veljavnosti KP GIT pred iztekom leta, do česar pa žal ni prišlo, ker delodajalci niso bili pripravljeni sprejeti niti naših pogojev za minimalno izboljšanje materialnih pravic iz dela v letu 2024.

Delodajalski  končni predlog je bil 5 % dvig najnižjih bruto osnovnih plač, kar se bo za precejšen del zaposlenih v veliki meri izravnalo že z dvigom zneska minimalne plače v januarju 2024; zvišanje povračila stroškov prevoza na delo in iz dela za 1 cent – iz 19 centov na 20 centov, pri čemer je neobdavčeni znesek po Uredbi 21 centov za vsak polni kilometer; povišanje povračila stroška prehrane iz 5,86 na 6,50 evrov, medtem ko je po Uredbi maksimalni znesek kar 7,96 evrov! Strinjali so se  samo  z dvigom solidarnostne pomoči, ki se enkrat letno izplača zaposlenim za dalj časa trajajoči bolniški stalež (nad 6 mesecev), in sicer iz sedanjih 300 na 500 evrov. Ob tem se o teh zneskih v letu 2024 sploh ne bi mogli ponovno pogajati! Tudi glede preostalih členov KP GIT delodajalci niso bili pripravljeni sprejeti praktično nobene z naše strani predlagane spremembe, čeprav je kolektivna pogodba absolutno potrebna prenove.

S takšnim minimalnim in za delavce skoraj poniževalnim predlogom se sindikat ob vseh dobičkih delodajalcev ni mogel strinjati. Dovolj je bilo drobtinic!
Sindikat je zato delodajalcem sporočil svoj odločen NE za podaljšanje kolektivne pogodbe dejavnosti v takšni obliki.

Najnižja plača v dejavnosti gostinstva in turizma je v I. tarifnem razredu 800 evrov bruto, kar pomeni, da mora delodajalec do sedanje minimalne plače doplačevati razliko dobrih 400 evrov, kar je sramota! Ko se bo letos v mesecu januarju minimalna plača še dvignila, bo doplačilo še večje. Pri tem govorimo o gostinskih delavcih, ki so že leta najbolj iskan kader v panogi in že vrsto let neupravičeno podplačani!

Spoštovani člani, če želimo spremenjeno in dopolnjeno novo kolektivno pogodbo dejavnosti in v njenem okviru izboljšanje pogojev dela in plačila za delo, je potrebno biti združen in enoten. Kolektivna pogodba dejavnosti je pomembna za vse delavce, ne le tiste z minimalnimi plačami! Prostora za egoizem ni več, zavedati se moramo pomena solidarnosti! V takšnem boju ne more uspeti posameznik, uspeh lahko doseže zgolj dobro organizirano delavsko gibanje, podprto z množico njenih članov.

Če kdaj, povabite svojo sodelavko/sodelavca, da se nam pridruži, zdaj!

SAMO POVEZANI LAHKO DOSEŽEMO CILJ!                                                                                   

TVOJ SINDIKAT GIT SLOVENIJE