Arhiv KP

Posted on Posted in Arhiv KP
V Uradnem listu RS dne 21.1.2021, številka 9/2021 je bil objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij – december 2020, ki   je 0,972. Več na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0190/kolicnik-rasti-cen-prehrambnih-izdelkov Nov znesek regresa za prehrano po KP GIT za obdobje julij – december 2021 znaša 4,78 eur + 1 eur za 10 ur in več po 8 urah dela.

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18, 13/19, 16/19, 12/20) ...  Preberi več