V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije s krovno organizacija ZSSS P O D P I R A M O prizadevanja sindikata policistov za spremembo Zakona o delovnih razmerjih ter izboljšanje zaščite delavk in delavcev.

Posted on Posted in Novice

SOLIDARNI IN POVEZANI ZMOREMO VEČ

Sindikat policistov Slovenije predlaga spremembo zakona o delovnih razmerjih. Trenutno namreč za vse delavke in delavce tako v javnem kot zasebnem sektorju velja, da jim je treba, preden so odpuščeni, izreči pisni opomin. Vendar pa za izrek omenjenega opomina ...  Preberi več