ZSSS Proti predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini: grozijo nevarne davčne spremembe, zaradi katerih bodo na slabšem delavke in delavci

Posted on Posted in Novice

V ZSSS smo se odzvali na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini: menimo, da predlagane davčne spremembe z negativnimi finančnimi učinki na proračunska sredstva v prihodnjih letih predstavljajo grožnjo tako sistemom socialnih zavarovanj in pravicam iz teh zavarovanj ...  Preberi več

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije s krovno organizacija ZSSS P O D P I R A M O prizadevanja sindikata policistov za spremembo Zakona o delovnih razmerjih ter izboljšanje zaščite delavk in delavcev.

Posted on Posted in Novice

SOLIDARNI IN POVEZANI ZMOREMO VEČ

Sindikat policistov Slovenije predlaga spremembo zakona o delovnih razmerjih. Trenutno namreč za vse delavke in delavce tako v javnem kot zasebnem sektorju velja, da jim je treba, preden so odpuščeni, izreči pisni opomin. Vendar pa za izrek omenjenega opomina ...  Preberi več