Počitniška hišica v Banovcih

V počitniškem naselju v TERMAH  BANOVCI, oddamo apartma v počitniški hišici Zeleni Gaj, ki je v celoti opremljena in lahko sprejme 5 oseb.

Najem apartmaja za člane Sindikata GIT znaša  50 evrov/na noč, cena za člane drugih sindikatov dejavnosti v ZSSS  55 evrov/na noč  in nečlane na 65 evrov/na noč.

V ceno najema so vključene tudi 3 kopalne karte v Termah Banovci.

 ...  Preberi več

Počitniška hišica v Čatežu

V počitniškem naselju v Čatežu, oddamo počitniško hišico, ki je popolnoma prenovljena ter v celoti opremljena in lahko sprejme 4 osebe. V spodnjem delu je velik bivalni prostor s kuhinjo ter dostopom do terase, v prvem nadstropju pa se nahajata dodatni sobi s 4 posteljami.

Najem apartmaja za člane Sindikata GIT znaša 55 evrov na noč, cena za člane drugih sindikatov ...  Preberi več

Solidarnostna pomoč

Do solidarnostne pomoči ima član pravico le v primeru, ko sindikat podjetja nima finančnih sredstev oziroma je v ta namen že izčrpal predvidena sredstva. Sredstva za solidarnostno pomoč članom se zagotavljajo z okvirnim  planom  dela Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije.

Solidarnostno pomoč članom se zagotavlja z nepovratno denarno pomočjo članom v primeru izredne ...  Preberi več

Zavarovanje ADRIATIC

Člani Sindikata gostinstva in turizma Slovenije ste nezgodno zavarovani pri Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica. Zavarovanje obsega tri kritja in sicer:

– nezgodno smrt
– invalidnost zaradi nezgode
– smrt zaradi bolezni

BON ob rojstvu otroka

Konferenca Sindikata delavcev GiT Slovenije je na svoji 4. redni seji sprejela spremembo Pravilnika o solidarnostnih pomočeh.V 8. členu je zapisana pravica, da vsakemu članu za (ob) rojstvu otroka, pripada bon v višini 50 €, kot ga je za leto 2010 določilo predsedstvo na predlog NO SGiT Slovenije. 

Predsednik sindikata v podjetju ali predsednik območnega odbora GiT obvesti sekretarko SGiT o srečnem dogodku, priloži rojstni list otroka in fotokopijo ali številko članske izkaznice enega od staršev, ki je član SGiT Slovenije z domačim naslovom. Bon bo skupaj s čestitko poslan po pošti.

V primeru, da predsednik sindikata ali predsednik
 ...  Preberi več

Pridobitev otroškega bona

Konferenca Sindikata delavcev GiT Slovenije je na svoji 4. redni seji sprejela spremembo Pravilnika o solidarnostnih pomočeh.

V 8. členu je zapisana pravica, da vsakemu članu za (ob) rojstvu otroka, pripada bon v višini 50 €, kot ga je za leto 2010 določilo predsedstvo na predlog NO SGiT Slovenije. Predsednik sindikata v podjetju ali predsednik območnega odbora GiT obvesti sekretarko SGiT ...  Preberi več

Zavarovani ste

Člani sindikata GIT Slovenije so vsi kolektivno nezgodno zavarovani pri zavarovalnici AdriaticSlovenija. V pogodbo smo uspeli dodati tudi odškodnino za smrt zaradi bolezni v višini 900€.

Kratkoročni brezobrestni kredit

V preteklosti so ga imenovali “čebelca” Vodstvo sindikata se je odzvalo na vse večje potrebe članstva po tej obliki kredita.

Pogoj ni plača

Vloge se zbirajo do 26. v mesecu

Maksimalna višina BVP kredita je 600€

Gre za kratkoročni brezobrestni kredit, ki ga lahko dobijo VSI člani sindikata gostinstva in turizma Slovenije. Pogoj za pridobitev kredita ni plača člana, niso že prejeti ...  Preberi več