SOLIDARNOSTNA POMOČ

Posted on Posted in Ugodnosti

Do solidarnostne pomoči ima član pravico le v primeru, ko sindikat podjetja nima finančnih sredstev oziroma je v ta namen že izčrpal predvidena sredstva. Sredstva za solidarnostno pomoč članom se zagotavljajo z okvirnim  planom  dela Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije. ...  Preberi več

ZAVAROVANJE

Posted on Posted in Ugodnosti

Člani Sindikata gostinstva in turizma Slovenije ste nezgodno zavarovani pri Zavarovalni družbi Generali. Zavarovanje obsega tri kritja in sicer:

– nezgodno smrt
– invalidnost zaradi nezgode
– smrt zaradi bolezni

BON OB ROJSTVU OTROKA

Posted on Posted in Ugodnosti
Konferenca Sindikata delavcev GiT Slovenije je na svoji 4. redni seji sprejela spremembo Pravilnika o solidarnostnih pomočeh.V 8. členu je zapisana pravica, da vsakemu članu za (ob) rojstvu otroka, pripada bon v višini 50 €, kot ga je za leto 2010 določilo predsedstvo na predlog NO SGiT Slovenije. Predsednik sindikata v podjetju ali predsednik območnega odbora GiT obvesti sekretarko SGiT o srečnem dogodku, priloži rojstni list otroka in fotokopijo ali številko članske izkaznice enega od staršev, ki je član SGiT Slovenije z domačim naslovom. Bon bo skupaj s čestitko poslan po pošti. V primeru, da predsednik sindikata ali predsednik območnega odbora želita bone osebno vročiti, se to javi sekretarki.Ugodnost začne veljati 1. junija 2011.

PRIDOBITEV OTROŠKEGA BONA

Posted on Posted in Ugodnosti

Konferenca Sindikata delavcev GiT Slovenije je na svoji 4. redni seji sprejela spremembo Pravilnika o solidarnostnih pomočeh.

V 8. členu je zapisana pravica, da vsakemu članu za (ob) rojstvu otroka, pripada bon v višini 50 €, kot ga je za leto 2010 določilo predsedstvo na predlog NO SGiT Slovenije. Predsednik sindikata v podjetju ali predsednik območnega odbora GiT obvesti sekretarko SGiT o srečnem dogodku, priloži rojstni list otroka in fotokopijo ali številko članske izkaznice enega od staršev, ki je član SGiT Slovenije z domačim naslovom. ...  Preberi več

KRATKOROČNI BREZOBRESTNI KREDIT

Posted on Posted in Ugodnosti

V preteklosti so ga imenovali “čebelca” Vodstvo sindikata se je odzvalo na vse večje potrebe članstva po tej obliki kredita.

Pogoj ni plača

Vloge se zbirajo do 26. v mesecu

Maksimalna višina BVP kredita je 600€

Gre za kratkoročni brezobrestni kredit, ki ga lahko dobijo VSI člani sindikata gostinstva in turizma Slovenije. Pogoj za pridobitev kredita ni plača člana, niso že prejeti krediti, ni minimalna plača. Pogoj je samo članstvo v SGIT in obveza člana, da bo kreditojemalec kredit redno, ob plači, vračal na TRR sindikata GIT Slovenije. Predsednik sindikata v podjetju pridobi potrebne obrazce, ki jih določi Delavska hranilnica in kompletno vlogo posreduje na SGIT Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana. Vloge se zbirajo do 26. v mesecu in so realizirane v prvem tednu naslednjega meseca, po protokolu, ki ga izvaja služba DH, po nalogu Banke Slovenije. Maksimalna višina BVP kredita je 600€, maksimalen čas vračanja pa 12 mesecev. ...  Preberi več