V sindikatu GIT štartamo z akcijo Fair hotels v Sloveniji. Gradiva so pripravljena, mi tudi. Nova spletna stran čaka na vsebine, vse akterje pa prosimo, da se držijo rokov.

Naš cilj je da še pred začetkom turistične sezone, zainteresirani javnosti ponudimo poštene počitniške kapacitete oz. izpostavimo tiste hotele, ki so fer.

Fair hotel enostavno pomeni, da gre za hotel prijazen do uporabnikov in do zaposlenih. Pomeni, da zadovoljni delavci v pravem in poštenem razmerju z delodajalci veliko bolje, hitreje in učinkoviteje opravijo svoje delo. Tako, se gostje zadovoljni vračajo ter seveda trošijo več. V kolikor ste mnenja, da bi tudi vaš hotel moral biti na listi fer hotelov nas čimprej kontaktirajte.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je pridobil mandat za izpeljavo akcije »Fair hotel« v Sloveniji. Akcija se je z velikim uspehom, tako za delodajalce kot za sindikate, začela na Irskem. Pogoj, da podjetje- hotel pridobi oznako »Fair hotel« je , da uprava podjetja nima odklonilnega odnosa do sindikata gostinstva in turizma Slovenije in organiziranja zaposlenih v sindikat podjetja, da v podjetju poteka socialni dialog, da se spoštujejo dogovori oz.sporazumi s sindikatom ter določila KP dejavnosti GIT Slovenije tako na državnem kot na podjetniškem nivoju. Pomembno je, da v podjetju ni zaposlovanja na črno, ali prekarnih zaposlitev ter da na delovnem sodišču ni odprtih sporov iz naslova delovnih razmerij.Sindikat GIT Slovenije bo z vsemi sindikati dejavnosti v ZSSS ,s sindikati drugih central, civilnimi družbenimi institucijami , evropskimi sindikalnimi partnerji združenimi v EFFAT in Evropsko konfederacijo sindikatov, raznimi humanitarnimi institucijami ter ostalimi zainteresiranimi deležniki podpisal sporazume »FH« po katerih bodo vsi podpisniki svoje konference, seminarje, izobraževanja, prireditve, posvete, sestanke, izlete in srečanja organizirali in izvedli le v tistih slovenskih hotelih, ki bodo ponosno nosili oznako »FAIR HOTEL«.

Prav tako bo obveščal in osveščal javnost, vso sindikalno članstvo, da počitnice, oddihe in potovanja doma in v tujini preživijo le v hotelih, ki so fer do svojih zaposlenih. Izdelana bo spletna stran, kjer bodo oglaševani vsi hoteli z oznako »Fair hotels« v Sloveniji. Stran bo redno servisirana in bo imela povezavo do večine akterjev turizma v evropskem prostoru. Spletna stran bo imela možnost direktnega in možnim uporabnikom enostavnega bookinga za vse na njej navedene hotele. Za te hotele bo storitev brezplačna. Edini pogoj je, da se v podjetju organizira sindikat kot upoštevanja vreden socialni partner upravi. Irski sindikat SIPTU in irski delodajalci so bili z učinkom akcije zelo zadovoljni., saj je pomenila porast članstva za sindikate in 4% dvig prometa (dobička) za delodajalce. Aktivnosti »Fair hotels« so v zaključni fazi tudi na Hrvaškem. Natančnejšo predstavitev »Fair hotels« in odgovore na vprašanja bomo pojasnili na razgovorih, ki se jih načrtuje v teh mesecih. Spletna stran s prvimi desetimi hoteli naj bi začela delovati v začetku meseca avgusta oz. septembra. Domena www. Fair hotel. Si je že zakupljena, vse tehnične podrobnosti so dogovorjene, sporazumi s sindikati se podpisujejo. PRIDRUŽITE SE AKCIJI »FAIR HOTEL« ! NE BO VAM ŽAL! TURIZEM SMO LJUDJE, USPEŠNI TURIZEM DELAJO MOTIVIRANI IN ZADOVOLJNI DELAVCI! Generalna sekretarka Sindikata GIT Slovenije Karmen Leban


Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Imate plačane davke in prispevke?

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič