Pilotski projekt “NEW HOSPITALITY” je financiran s strani Evropske Unije, kot del programa Leonardo da Vinci, začel pa se je prvega oktobra 2006, ter je trajal 24 mesecev.
article

Projekt je bil zasnovan ter predstavljen v okviru prioritet programa Leonardo da Vinci pod naslovom “Promocija trasparentnosti poklicnih kvalifikacij”. V svojem bistvu poziva k prepoznavanju in uresničevanju metodologij, instrumentov za kvaliteten posnetek stanja, primerjalnosti in promocije kvalifikacij ter kompetenc v hotelskem sektorju, s katerimi pripomore k njihovi boljši prepoznavnosti, priznavanju in prenosljivosti, zraven pa spodbuja zaposlitvene možnosti ter konkurenčnost sektorja v evropskem prostoru.

Poglavitni cilji so:

Razvoj metodoloških inštrumentov za analizo in opis poklicev, profesij v hotelski industriji;
Definiranje primerljivih in skupnih kompetenc ter izvedba raziskave za njihovo testiranje – na področju učenja in na področju aktivnosti;

Promocija prepoznavnosti formalno in neformalno pridobljenih kompetenc, s pomočjo razvoja modela za njihov opis in katalogiziranje v okviru EUROPASS inštrumentarija.
Ciljno skupino projekta sestavljajo evropski delavci v hotelskem sektorju, izobraževanju in usposabljanju; na razpolago jim bo programska oprema (t.i. “NEW HOSPITALITY EUROPASS”), s pomočjo katere bo možno kakovostno zbiranje Evropskega življenjepisa - curriculum vitae (predvsem za področje individualnih kompetenc). S pomočjo takšnega programskega orodja bo mogoče zagotavljanje »berljivosti« zbranih informacij preko skupnega protokola razumevanja, jezika in pogojev.

Projektne aktivnosti se bodo razvijale v dvoletnem obdobju, katerih faze so:

Razvoj metodologije in raziskovalnega instrumentarija;
Ekonomska in kontekstualna analiza hotelskega sektorja držav partneric, oris referenčnega okvira ponudbe in povpraševanja, identifikacija obstoječih profesij, kompetenc ter sistemov za potrjevanje le teh. Izvedba terenske raziskave v hotelski industriji s pomočjo vprašalnikov, v katere bodo vključeni tako podjetniki kot delavci, nadalje pa razvoj nabora kompetenc, skladnih z novo evropsko direktivo na področju prepoznavanja kvalifikacij;
Intenzivna valorizacija (ovrednotenje) vseh faz projekta, z namenom vključevanja ciljne skupine v izmenjavo ter so-uporabo rezultatov.

Projekt sestavljajo naslednji evropski partnerji :

iz Italije: Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica, Federalberghi; Unione Italiana Lavoratori (UIL) – Tu.C.S.
iz Bolgarije: Chamber of Commerce and Industry; National Tourism Research Institute iz Malte: Institute of Tourism Studies; Malta Union of Teachers
iz Romunije: Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricoltura; Transnational Association for Training and Vocational Mobility; Universitatea Ovidius Constanta- Facultatea de Stiinte Economice
iz Slovenije: Center RS za poklicno izobraževanje; Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije.

Več o projektu na www.newhospitalityproject.com


Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Imate plačane davke in prispevke?

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič