Najnižje osnovne plače v skladu s kp git v eur

Tarifni razred Od 1.01.2018 dalje:

Tarifni razred

Od 1.01.2018 dalje

I.

480,00 €

II.

525,00 €

III.

655,00 €

IV.

730,00 €

V.

790,00 €

VI.

900,00 €

VII.

960,00 €

VIII.

1.130,00 €

Dodatek na delovno dobo je še vedno 0,5 % za vsako izpolnjeno leto delovne dobe (65.člen).

Jubilejne nagrade (68. Člen KP):
• Za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 460,00 €
• Za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 689,00 €
• Za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 919,00 €
• Za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 919,00 €

Solidarnostne pomoči na predlog reprezentativnega sindikata (69.člen KP):
• Smrt delavca 1500,00 €
• Elementarne nesreče, požar najmanj 300,00 €
• Smrt ožjega člana družine 750,00 €
• Daljša bolezen nad 6 mesecev najmanj 300,00 €
• Drugi izjemni dogodki enkrat letno v višini najmanj 300,00 €

Prevoz na delo in z dela – 100 % povračilo stroškov najcenejšega prevoza (75.člen)
Če ni možnosti javnega prevoza, pripada povračilo stroškov v višini 0,18 € za vsak km (če je najbližje postajališče od prebivališča oddaljeno več kot 2 km).

Prehrana med delom (74.člen):
• 4,47 € na dan za vse
• Po uredbi: 6,12 €
• Če dela več kot 10 ur na dan še 0,76 € za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur
Dnevnice (76.člen):
• Od 6 do 8 ur: 7,45 €
• Od 8 do 12 ur: 10,68 €
• Nad 12 ur: 21,39 €
Odpravnine ob upokojitvi (70.člen KP) znaša glede na zaposlitev pri delodajalcu :
• Nad 5 do vključno 10 let 1 povprečna plača v RS (1621,46 €)oz. 1 povprečna plača delavca, če je to zanj ugodneje.
• Nad 10 do vključno 20 let 2 povprečni plači v RS (3242,92 €) oziroma 2 povprečni plači delavca za pretekle 3 mesece, če je to zanj ugodneje.
• V primeru, da je pri delodajalcu zaposlen več kot 20 let, pa 3 povprečne slovenske plače za pretekle 3 mesece (4864,38 €) oziroma 3 povprečne plače delavca, če je to zanj ugodnejše povprečje.

Minimalna plača: 842,79 € bruto oz. 638,42€ neto
Zajamčena plača: 237,73 €
Regres za letni dopust 2017 950 €

Plačila dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju, do višine 172 €:
- 1.LETNIK 84,00€
- 2.LETNIK 126,00€
- 3.LETNIK 167,00€


Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

GiT kontakt

Sindikat GiT
gostinstva in turizma Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor

ID za DDV: 93950420
tel:031 840 381

Imate plačane davke in prispevke?

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič