Objavljamo analizo bolniške odsotnosti z dela po posameznih vzrokih, ki jo je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) obravnavala 12. 4. 2018. Lahko nam je v pomoč pri razumevanju dogajanj na trgu dela in pri vodenju sindikalne politike na področju trga dela dolgožive družbe. Slovenija je namreč dolgoživa družba (pričakovano trajanje življenja je visoko). V novi Strategiji dolgožive družbe UMAR opozarja, da bo slovensko prebivalstvo kmalu najstarejše v EU, saj bo v nekaj desetletjih kar 30 % Slovencev starejših od 65 let. Strategija zato med drugim načrtuje spremembe organizacije dela in oblikovanja delovnih mest tako, da bodo prilagojeni starejšim.

Analiza je nastala, ker je strošek ZZZS za nadomestila plač v času bolniške odsotnosti (predvsem tiste, ki traja dlje od 30 delovnih dni) narastel v kratkih petih letih z cca. 200 na cca. 300 milijonov evrov letno oziroma kar za 100 milijonov evrov letno. Prvič v zgodovini mora v posameznem letu ZZZS za nadomestila plač plačati več, kot po kolektivnih pogodbah plačajo delodajalci za nadomestila do 30. delovnega dneva odsotnosti z dela. Analiza je pokazala med drugim, da bolniška odsotnost narašča predvsem v starostni skupini nad 55 let, saj ostaja zaradi pokojninske reforme delovno aktivnih vse več starejših.

Trg dela se torej v Sloveniji dejansko spreminja tudi že zaradi staranja zaposlenih.

Delo lahko prilagajamo starejšim tudi s kolektivnimi pogodbami – npr. glede delovnega časa starejših, počitka, norm dela in kriterijev za nagrajevanje, prevencije poklicnega obolevanja, tehnologije, ki ne temelji na težaškem delu ipd. Zelo pomembno je tudi usposabljanje starejših za delo na spremenjenih delovnih mestih.

Kako se delo prilagaja starejšim, je opozarjala tudi evropska kampanja na področju varnosti in zdravja pri delu iz let 2016-2017 »Zdrava delovna mesta za vse generacije«. Spletna stran je v slovenščini.

Analiza je na voljo na povezavi: -->klik<--


Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

GiT kontakt

Sindikat GiT
gostinstva in turizma Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor

ID za DDV: 93950420
tel:031 840 381

Imate plačane davke in prispevke?

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič