V vednost in nadaljnjo obravnavo objavljamo celoten sklop mnenj in stališč v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov naših članov delodajalcu.

Prakse so zelo različne, ponekod se še vedno dogaja, da se delodajalcem posredujejo kopije pristopnih izjav, ponekod pa se take težnje delodajalcev od časa do časa pojavijo (zahtevajo izrecne pisne izjave delavcev za trganje članarine).

Skozi našo izkušnjo smo pridobili novo mnenje Informacijske pooblaščenke, Inšpektorata za delo, podprlo pa ga je tudi pristojno Ministrstvo. Vse vam pošiljam v priponkah, če naletite na podobno težavo.

 

Stališča vseh so enotna:

  • Delodajalec ne sme (zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov) zahtevati in posedovati kopij pristopnih izjav, saj lahko razpolaga s kar najmanjšim številom podatkov, ki ga potrebuje za izvedbo obračuna sindikalne članarine (zadostuje torej seznam, ki ga posreduje sindikat)
  • Delodajalec ne potrebuje izrecne izjave člana za odtegljaj od plače (136. člen ZDR-1), saj zgolj izvaja storitev za sindikat, ki pa je dolžan z izrecnimi izjavami razpolagati (na Zvezi jih imamo implementirane v pristopne izjave).

Iz vseh stališč pa izhaja, da ima sicer delodajalec res zakonsko dolžnost, da skladno z 207. členom ZDR-1 izvaja odtegljaje, da pa (zavoljo 11. člena ZVOP) sam način izvedbe mora biti opredeljen v Pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov, ki jo skleneta sindikat in delodajalec. Gre namreč za pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (ki ima za to zakonsko podlago). Če bo komu v pomoč, objavljamo tudi to.

Avtor: Saška Kiara Kumer, univ. dipl. prav., v.d. generalne sekretarke SDPZ, ZSSS

  1. Mnenje Inšpektorata za delo odtegovanje članarine.pdf
  2. Odgovor Informacijske poblaščenke - pisna soglasja.pdf
  3. Pogodba o obdelovnaju osebnih podatkov.docx
  4. pojasnilo odtegovanje članarin MDDSZ

Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

GiT kontakt

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor

ID za DDV: 93950420

tel: 031 840 381, 02 2348 323

Imate plačane davke in prispevke?

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič