Kot že veste smo včeraj 8.8.2018 končno podpisali Kolektivno pogodbo za gostinstvo in turizem skupaj z Dogovorom. KP bo še ta teden vpisana v register KP pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve  ter potem objavljena v Uradnem listu RS.

V 81. členu nove  KP piše, da le-ta začne veljati prvi mesec  po objavi v Uradnem listu RS. Stanje brez pogodbe torej še traja, zato 12-mesečnega referenčnega obdobja ni , ampak je v veljavi 6-mesečno obdobje, ki ga predvideva Zakon . To pomeni, da morajo delodajalci oz. podjetja že v mesecu avgustu izplačati vse presežne ure, ki niso bile izkoriščene, bile so pa pošteno oddelane, po vrednosti nadure (1,30%). Sindikat je na to stanje pravočasno opozoril delodajalce ter Inšpektorat za delo.

Pripravljamo tudi dopis za direktorje podjetij, predvsem tiste,  ki nimajo podpisane  podjetniške pogodbe, da to svojo obvezo TAKOJ realizirajo. Prosim Vas, da povprašajte svoja vodstva ali bodo Zakon spoštovala in izplačala delavcem vse viške ur, nastale v prvih šestih mesecih referenčnega obdobja in nas o tem obvestite.

Čistopis KP Gostinstva in turizma z dne 08.08.2018


Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

GiT kontakt

Sindikat GiT
gostinstva in turizma Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor

ID za DDV: 93950420
tel:031 840 381

Imate plačane davke in prispevke?

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič