V Uradnem listu RS (25.1.2019; številka 5/2019) je bil objavljen količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2018, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2019, in znaša 0,982.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0110/kolicnik-rasti-cen-prehrambnih-izdelkov

Na podlagi tega uradnega podatka se po 3. odstavku 74. člena veljavne KP GIT določi minimalni znesek za prehrano med delom za obdobje januar - junij 2019. 

V KP GIT imamo zapisan znesek povračila stroška prehrane 4,58 EUR, katerega je potrebno pomnožiti z zneskom nazadnje objavljenega količnika rasti cen prehrambenih izdelkov, ki znaša 0,982. 

Tako znaša nov znesek regresa za prehrano za KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije za obdobje januar-junij 2019  4,50 EUR.


Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

GiT kontakt

Sindikat GiT
gostinstva in turizma Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor

ID za DDV: 93950420
tel:031 840 381

Imate plačane davke in prispevke?

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič