Utrujenost na delovnem mestu zvišuje tveganje za nezgode pri delu, zato je pomembno, da je delavcu zagotovljen ustrezen počitek. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zato npr. določa, kolikšen počitek mora biti delavcu zagotovljen. V praksi pa se pojavlja vrsta vprašanj, kako velja uresničevati pravico do počitka. Tokrat vam posredujemo tolmačenje 6. odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki nam ga je posredoval Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Gre za tolmačenje, kako pravilno izpolniti obrazec ZZZS št. 189_Izjava-upravičena zadržanost od dela_Verzija 5_Veljavno od 19.9.2018. Z njim pri osebnem izbranem zdravniku (praviloma) mati potrdi, da nege ožjega družinskega člana ne more zagotoviti drug zakonec brez zadržanosti od dela. (OPOMBA: za ožjega družinskega člana veljata otrok in zakonec.) Obrazec izjave se namreč sklicuje na 6. odstavek 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja: »Zavarovanec ima pravico do nadomestila plače za nego ožjega družinskega člana, če nege ne more zagotoviti zakonec, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela.«
 
V praksi se postavlja vprašanje, ali je do nadomestila plače za nego ožjega družinskega člana upravičena (praviloma) mati kljub temu, da je njen zakonec sicer doma, vendar spi po pravkar opravljeni delovni nočni izmeni. Tolmačenje ZZZS je:
»Pri odločanju o tem, ali staršu pripada nega za otroka, je potrebno ugotavljati vse okoliščine konkretnega primera, pri čemer je potrebno izhajati iz dejstva, da mora imeti otrok v času bolezni oziroma poškodbe dejansko zagotovljeno ustrezno nego. Zato je potrebno upoštevati tudi čas, ki ga starša potrebujeta za prihod na in z dela ter tudi naravo dela starša, ki je zaposlen in opravlja npr. delo v nočnem delovnem času, saj po našem mnenju otroku v tem primeru ne more biti zagotovljena ustrezna nega. V teh primerih, ko drug od staršev v času nege sicer ne bi bil začasno zadržan od dela, predlagamo, da se kot utemeljen razlog na izjavi navede npr. »delo v nočnem času.««
 
Do tolmačenja ZZZS s klikom na nasledjo povezavo


Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

GiT kontakt

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor

ID za DDV: 93950420

tel: 031 840 381, 02 2348 323

Imate plačane davke in prispevke?

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič