Sindikat delavcev GiT Sovenije

je reprezentativen sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma ter sopodpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti GiT. V dejavnosti je edini sindikat, ki je član evropskih sindikatov gostinstva in turizma združenih v EFFAT, izven Evrope deluje v IUL.

Sindikat delavcev GiT Sovenije zagotavlja svojim članom še naslednje ugodnosti:

Pomoč pri spoštovanju določb Kolektivne pogodbe GiT Slovenije, predvsem pri neplačilih in zlorabi njenih članov, npr.:
 • neizkoriščenih presežnih ur
  100 % povračilih stroškov prevoza na delo in z dela
  pravilne določitve osnove za izračun nadomestil plače za odsotnost z dela med boleznijo in letnim dopustom
  izplačilih jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči članom GiT itd
 • Ugoden najem kreditov pri Delavski hranilnici brez plačila zavarovanja kredita
 • Kolektivno nezgodno zavarovanje za člane od dneva včlanitve v sindikat
 • Koriščenje počitniške kapacitete v Banovcih, ki v ceni najema vsebuje tudi kopalne karte za 3 osebe
 • Koriščenje počitniške kapacitete v Maredi, ki vključuje vstopnino na plažo
 • Koriščenje počitniške kapacitete v Čatežu, ki vključuje kopalne karte za 4 osebe
 • Široko izbiro zbranih sindikalnih počitniških kapacitet na portalu www.sindikalne-pocitnice.si
 • Izobraževanje in usposabljanje brez plačila kotizacije
 • Redno informiranje prek sindikalnih zaupnikov, Delavske enotnosti in elektronskih medijev za člane
 • Zimska in letna srečanja
 • Solidarnostne in finančne pomoči socialno ogroženim članom po pravilniku

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije zagotavlja svojim članom še naslednje ugodnosti:

To je le nekaj ugodnosti, ki neposredno zadevajo člane sindikata GiT Slovenije in delni odgovor na vprašanje: "Kaj pridobim, če postanem član sindikata GiT?" Kolektivna pogodba, statut in ostali dokumenti sindikata GiT, so objavljeni na podstrani dokumenti. Trenutno najbolj aktualna naloga je nadaljevanje pogajanj z delodajalci za dodaten dvig plač v panogi gostinstva in turizma.

Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

GiT kontakt

Sindikat GiT
gostinstva in turizma Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor

ID za DDV: 93950420
tel:031 840 381

Imate plačane davke in prispevke?

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič