Izobraževalni seminar dne 5. 3. 2020

Posted on Posted in Izobraževanje članov sindikata

za sindikalne zaupnike, predsednike sindikata in člane izvršnih odborov SGiT, ki bo v četrtek, 5. marca 2020, ob 9. uri  v gostišču Jamarski dom, Gorjuša 40, 1233 Dob pri Domžalah. PROGRAM SEMINARJA:

 8.30 –   9.00                Prihod udeležencev, kava, čaj

 9.00 – 10.00                KAJ MORAM VEDETI O STAVKI?

                                      Predavateljica: Maša Gregorčič, univ. dipl. prav., ZSSS                           

10.00 – 11.00               VČLANJEVANJE V SINDIKAT  

                                      Predavateljica: Tea Jarc, Sindikat Mladi plus

11.00 – 11.15                Odmor, voda, kava, rogljiček

11.15 – 13.15                KAJ JE PRINESLA NOVA MINIMALNA PLAČA?

                                      Kako obračunam svojo plačo, primeri izračunov

                                      Predavateljica: mag. Andreja Poje, univ. dipl. ekon., ZSSS

                                        (s seboj prinesite plačilne liste za nov., dec. 2019 in  jan., feb. 2020)

13.15 – 14.30              Kosilo in odhod domov                 

Izobraževanje organizira Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije, prav tako krije  stroške izobraževanja in pogostitve, za prevoz pa si  udeleženci krijete stroške sami iz sredstev članarine sindikata v družbi.    

Prijave na seminar pošljite najkasneje do 2. marca 2020, na elektronski naslov: breda.crncec@sindikat-zsss.si

PRIJAVNI OBRAZEC >>

Prijazno vabljeni!

Generalna sekretarka                                                  Predsednik

Breda Črnčec, dipl.ekon.                                            Kristijan Lasbaher

»ŽIVLJENJE JE UČENJE«.