Člani sindikata lahko vselej računate na:

Posted on Posted in Uncategorized
  • brezplačno pravno pomoč in brezplačno zastopanje v delovnih sporih

(zastopanje v postopkih pred delodajalci in na sodiščih)

  • pomoč pri spoštovanju določb Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

in podjetniških kolektivnih pogodb

  • pomoč pri obveščanju inšpekcijskih služb o nepravilnostih, ki izhajajo iz delovnega razmerja
  • svetovanje in strokovno pomoč pri zaščiti pravic tudi v postopkih ZZZS in ZPIZ
  • BVP- brezobrestno posojilo preko Delavske hranilnice, tudi za člane z minimalno plačo
  • BON ob rojstvu otroka
  • kolektivno nezgodno zavarovanje (smrt zaradi nezgode, trajna invalidnost, smrt zaradi bolezni)
  • srečanje delavcev gostinstva in turizma iz cele Slovenije
  • izobraževanje v okviru ZSSS in Sindikata dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
  • informacije preko spletne strani SGIT in facebooka (sindikatgit)

 

Razmisli….

odločitev je tvoja!