Na sestanku, dne 6.5.2022, se je sindikat z upravo ST dogovoril, da se plače vsem delavcem, ki spadajo v I. do vključno III. tarifni razred, dvignejo na 850 evrov bruto, od 1.4.2022 dalje.

Posted on Posted in Uncategorized

 Sedaj imajo zaposleni, ki opravljajo storitve čiščenja zgolj 602 evra bruto plače, zaposleni, ki opravljajo delo sobarice pa 620 evrov bruto, nič kaj višjih plač pa nima tudi pomožno osebje.

To pomeni, da  delavkam, ki čistijo,  delodajalec plačuje razliko do minimalne plače ...  Preberi več

Posted on Posted in Uncategorized

Kako se s pomanjkanjem delavk in delavcev soočajo podjetja pri nas? Kaj o tem pravijo sindikalisti? Je to zanje priložnost, da dosežejo kaj več, kje so vzroki za takšno pomanjkanje in kako se ga delodajalci v dejavnostih, kjer imajo organizirano članstvo, lotevajo?

Gostinstvo in turizem: ...  Preberi več