Ali ste vedeli?

Posted on Posted in Novičke

NOVI ZNESEK MINIMALNE PLAČE – 1.253,90 EVRA

S 1.1.2024 znaša minimalna plača 1.253,90 evra bruto, kar znaša 902 evra neto.
V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZminP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki je lani znašala 4,2 %.Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je po predhodnem posvetu z vsemi ključnimi deležniki odločil za uskladitev zneska minimalne plače v višini 4,2 %.
Preberi več: https://www.zsss.si/minimalna-placa-za-leto-2024-znasa-1-25390/

MINISTRSTVO ZA DELO BI UVEDLO SEZONSKO DELO ZA TUJCE V GOSTINSTVU IN TURIZMU

STA, 23.1.2024 – Ministrstvo za delo je v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki slovensko zakonodajo usklajuje z evropsko, ob tem pa zaradi težav pri zaposlovanju ustreznega kadra, predvsem poleti in pozimi, uvaja sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu. 

Preberi več>>> Portal TAX-FIN-LEX

ODMERA LETNEGA DOPUSTA ZA LETO 2024

Minimalni dopust po ZDR-1 ne sme biti krajši od štirih tednov (20 delovnih dni). Če delavec dela 5 dni tedensko, je njegov minimalni letni dopust 20 dni. V kolikor pa delavec opravlja delo 6 dni tedensko, pa mu pripada 24 dni letnega dopusta.  V kolikor delavec ni zaposlen za celo koledarsko leto mu pripada sorazmerni del dopusta. Splošno o letnem dopustu kot tudi kriteriji za odmero letnega dopusta,  pa so podrobneje opredeljeni  v kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma, od 44. do vključno 47. člena.

Delodajalec je dolžan svoje zaposlene pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče leto najkasneje do 31. marca v posameznem letu.

ZAKAJ JE POMEMBNO BITI ČLAN SINDIKATA?

Sindikat je organizacija, v katero se delavka ali delavec včlani zato, da si s pomočjo kolektiva pridobi pravice, ki si jih kot posameznik ne bi mogel.

S tem, ko postaneš član sindikata,  zavaruješ svoje delovne pravice in pomagaš pri pridobivanju novih!

Kaj pridobite, ko postanete član sindikata?

 • kot član sindikata imate vselej na voljo strokovno pomoč in pomembne in aktualne informacije, predvsem iz področja delovno pravne zakonodaje za zaščito vaših pravic
 • brezplačno pravno svetovanje in zastopanje  na Delovnem in socialnem sodišču
 • pomoč na zagovorih pri delodajalcu
 • če se vam kršijo pravice, sindikat posreduje pri delodajalcu, da kršitve odpravi
 • zunanja strokovna služba sindikata vam preveri, ali imate pravilno obračunano plačo, dodatke in druge postavke pri plači
 • možnost izobraževanja, ki ga organizira ZSSS ali SGIT
 • soustvarjate aktivnosti in se borite skupaj s predstavniki sindikata v družbi za boljše plače, za boljši standard, za podjetniško kolektivno pogodbo dejavnosti, za več pravic, za izboljšanje delovnih pogojev, itd.

Kakšne ugodnosti imate kot član sindikata gostinstva in turizma Slovenije? 

 • zavarovanje v primeru trajne invalidnosti, v primeru smrti zaradi nezgode in v primeru smrti zaradi bolezni
 • darilni bon ob rojstvu otroka
 • možnost kratkoročnega brezobrestnega kredita v vrednosti do 600 eur pri Delavski hranilnici (ne glede na odtegljaje ali minimalno plačo). Kreditne pole in vsa navodila, dobite pri svojem predsedniku ali na spletni strani SGIT (www.sindikat-git.si)
 • izplačila solidarnostnih pomoči (po Pravilniku o dodeljevanju solidarnostnih pomoči SGIT)
 • izobraževanja, ki jih organizira ZSSS ali SGIT
 • vsako leto SGIT  organizira tudi srečanje delavcev, članov sindikata gostinstva in turizma Slovenije.
 • kot član prejmete člansko izkaznico, s katero lahko uveljavljate v določenih trgovinah, termah in v raznih drugih storitvah,  popuste tudi do 20 %  (www.zsss.si)

Kaj dela sindikat v družbi? 

Sindikat v družbi z delodajalcem  vodi socialni dialog, se pogaja za podjetniško kolektivno pogodbo, za boljše plače, višino regresa za letni dopust, boljše pogoje dela, nagrajevanje  zaposlenih,  za višino božičnice oz. nagrade iz naslova poslovne uspešnosti, daje mnenje na akte delodajalca, zahteva odpravo morebitnih kršitev zaposlenih, sklicuje seje svojih organov, obvešča zaposlene o aktualnih zadevah, daje članom potrebne informacije, zahteva odpravo kršitev zaposlenim, zahteva dosledno spoštovanje delovno pravne zakonodaje, itd.

In za varne delovne razmere, za boljše delovne pogoje in za boljše plače je potrebno povezati vse zaposlene in ne biti zgolj »prisklednik«, ki uživa trud in sadove izborjenih pravic sindikata!

Aktivnosti sindikata GIT Slovenije in aktualne informacije lahko spremljate  na spletni strani  www.sindikat-git.si, FB, spletni strani ZSSS,  www.zsss.si, v delavskem časniku Delavska enotnost in v medijih. Vselej pa nas lahko kontaktirate na sgit@sindikat-zsss.si

 PIŠITE, VPRAŠAJTE, PREDLAGAJTE! SODELUJTE!