Podpora zahtevi

Sindikat delavcem gostinstva in turizma Slovenije daje vso podporo zahtevam članov sindikata GIT Slovenije v hotelih Istrabenz, ki so jo naslovili na vse odločevalce v procesu prodaje hotelov Istrabenz Turizem d.d.

Vse zahteve in predlogi sindikata so več kot utemeljeni in upoštevanja vredni predvsem z vidika iskrene želje, da ne bo prišlo do še ene zavožene prodajne zgodbe v slovenskem turizmu.
Tudi sindikat GIT Slovenije zahteva, da se v prodajnem postopku postavijo prave prioritete, ki bodo poleg poštene kupnine upoštevale tudi nefinančne zaveze, predvsem pri zaposlenih in ohranitvi kvalitetnih delovnih mest, ki edine zagotavljajo dolgoročni razvoj podjetja Istrabenz hoteli ter tudi občine Piran, kot pomembne turistične destinacije.

Na Vlado RS in DUTB apeliramo, da odgovorno pristopijo k pogajanjem!