Sporočila MOD-ILO ob 28. aprilu 2019, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu od leta 2006 obeležuje 28. april, ki ga je Mednarodna organizacije dela (ILO) leta 2003 razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu z namenom pri vseh deležnikih promovirati nastanek globalne preventivne kulture varnosti in zdravja pri delu. Korak za korakom vam bomo ob letošnjem svetovnem dnevu posredovali sporočila ILO, Evropske konfederacije sindikatov ETUC in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ZSSS.

Najprej pa sporočila ILO, ki v letu 2019 praznuje stoletnico svojega obstoja (1919-2019).

Da bi proslavila visoko obletnico, bo ILO pripravila poročilo o svojem prispevku h globalnemu izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v preteklih sto letih. Poročala bo, kaj je prispevala k ohranjanju človeških življenj in k promociji zdravega delovnega okolja ter kateri dogodki od leta 1919 dalje so bili za to odločilni. Konvencije ILO, ki jih je ratificirala in s tem prenesla v naš pravni sistem tudi Slovenija, veljajo za globalne minimalne standarde varnosti in zdravja pri delu. Globalno poročilo bo opozorilo na spreminjanje demografije, organizacije dela in tehnologije (digitalizacija, informacijska tehnologija, spletne platforme, avtomatizacija in robotizacija) ter na globalizacijo, klimatske spremembe in druge dejavnike, ki učinkujejo na dinamiko varnosti in zdravja pri delu. Na drugi strani pa bo opozorilo, da ostajajo tradicionalna tveganja za varnost in zdravje pri delu ter na razlike med razvitimi in nerazvitimi državami.

Več o konvencijah ILO na področju varnosti in zdravja pri delu na spletni strani ZSSS zaupnik VZD na naslednji povezavi.

Čestitke ILO ob njeni stoti obletnici in še na mnoga leta!