ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE/ŠTUDENTE

Mercator d.d. je razpisal 100 kadrovskih štipendij za dijake – za poklice: PRODAJALEC, MESAR, PEK, SLAŠČIČAR, KUHAR, prijave do 30. 8. 2019: https://www.mercatorgroup.si/sl/kariera/100-kadrovskih-stipendij/. Rok za oddajo vlog za štipendije dijakov je večinoma 30. 8. 2019 (za Zoisovo štipendijo: 6. 9. 2019), za študente: 30. 9. 2019. Splošne informacije o štipendijah so na voljo: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/ in http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/.