NAPOVED STAVKE V HOTELU DIANA MURSKA SOBOTA

Posted on Posted in Novice

Po napovedi stavke v Termah Maribor in uspešnih pogajanjih, zaradi katerih je bila stavka tam preklicana, Sindikat delavcev v gostinstvu in turizmu (SGIT) nadaljuje z obljubljenim: Kjer za delavke in delavce ni poskrbljeno, kot bi moralo biti, se stavka! 9. 1. 2020 bodo tako delo ustavili v Murski Soboti, in sicer v hotelu Diana.

Člani sindikata SGIT v hotelu Diana Murska Sobota so 27. 12. 2019, na podlagi 2. člena Zakona o stavki sprejeli »Sklep o začetku stavke«. Napoved stavke, skupaj s stavkovnimi zahtevami, je bila skladno z določbami Zakona o stavki posredovana delodajalcu.

Delavke in delavci zahtevajo:  

  • zakonsko izplačilo plač, prispevkov in potnih stroškov – delodajalec že dva meseca zamuja z izplačilom plač (v mesecu oktobru in decembru2019), tri mesece pa zamuja z izplačilom prispevkov in potnih stroškov (v mesecu oktobru, novembru in decembru 2019). Prispevki za socialno varnost v mesecu decembru 2019 (plača za mesec november) še niso poravnani;
  • izplačilo neizplačanega deleža regresa za letni dopust za leto 2019 (zaposleni so v mesecu juniju prejeli le 221 evrov regresa za leto 2019, regres po KPD gostinstva in turizma je 1.050 evra);
  • socialni dialog – Boštjan Serec je svojo funkcijo direktorja nastopil 25. oktobra 2019. Kljub zaprosilu sindikata v družbi in SGIT Slovenije preko prokuristke Jasne Klepec in tajništva družbe,  direktor sindikata ni sprejel,  sindikat tudi ni prejel  njegovih službenih kontaktov. Zaposleni se z direktorjem v času od meseca oktobra do 27.12.2019  še prav tako niso spoznali in ne sestali. Takšen odnos kaže na popolno ignoranco zaposlenih in  sindikata. Socialni dialog v družbi ne poteka.

Delavkam in delavcem v hotelu Diana izražamo polno podporo v njihovih prizadevanjih!

Napoved stavke v hotelu Diana (sporočilo za javnost)