Lepo pozdravljene sindikalistke, sindikalisti!

Posted on Posted in Uncategorized

Verjamem, da smo vsi še zdravi in v kolikor še ne delate, da ste v pričakovanju vrnitve na delo.

Odpiranje lokalov, hotelov, zdravilišč, term,  se počasi vrača v vsakdanjost, res je, da z bistveno manj turisti, saj se tudi meje odpirajo počasi, prav tako se počasi oživlja letalski promet in podobno. Z novo organizacijo dela, novimi pristopi, novimi produkti, bo nadaljevanje dela v turizmu izziv za vse. Zato se nam zdi zelo pomembno, da ostajamo tudi v tem težkem obdobju optimistični in pozitivno naravnani.  

V priponki vam posredujem zakon iz tretjega corona paketa,  ZIUOOPE, ki ga je Državni zbor sprejel na 38. izredni seji, 29.5.2020 in priporočam, da ga preberete.

Ključni cilj tega zakona je ohranitev delovnih mest in podpora podjetjem, ki jim je upadlo in jim upada poslovanje.

Pri tem vas še posebej opozarjamo na delno subvencioniranje krajšega polnega delovnega časa, ki je nosilni ukrep tega paketa, in velja od 1. junija do 31. decembra 2020. Delodajalec, ki ocenjuje, da najmanj desetim odstotkom zaposlenih ne more zagotoviti najmanj 90% dela, bo lahko skrajšani delovni čas  odredil delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. V kolikor bo delavec delal 20 ur na teden, se bo delodajalec lahko odločil, da dela delavec 2 x 8 ur in en dan 4 ure (zakon namreč ne opredeljuje, da mora delati delavec 5 x po 4 ure).

Pravico do delnega nadomestila plače za čas čakanja v mesecu juniju bo lahko uveljavljal vsak delodajalec, ki so mu v primerjavi z letom 2019 prihodki upadli za 10% in zaposlenim ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije. Bo pa za ta mesec nadomestilo manj ugodno, kot je bilo doslej. Država bo krila  delodajalcem 80% plače, a ne več kot 892 evrov bruto. Še vedno pa velja, da se lahko delavec  v času, ko je na čakanju na delo, vrne nazaj na delo do 7 dni na mesec.

Po novem pa lahko delodajalec za del zaposlenih odredi čakanje na delo, za del zaposlenih pa skrajšani delovni čas.

Kar je za sindikat in vas kot predstavnike v družbah zelo pomembno je,

da se mora delodajalec pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom  o obsegu dela s skrajšanim delovnim časom, številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanju odreditve posvetovati s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev.

Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.

Vsled tega vas prosimo, da se v primeru kakršnih koli nejasnosti ali pred podpisom kakršnega koli morebitnega sporazuma, dogovora z vodstvi, posvetujete s sekretarji po območjih in obvestite tudi SGIT.

Želimo vas še seznaniti, da ves čas epidemije in po njej, potekajo aktivnosti sindikata, tokrat skupaj z delodajalci, in sicer iz razloga pomoči panogi, predvsem pa za ohranitev delovnih mest in zaposlenih. Včeraj smo imeli s predstavniki delodajalcev in TGZS, sestanek z Ministrstvom za delo in z Ministrstvom za gospodarstvo. Razgovor je potekal v smeri podaljšanja ukrepa za čas čakanja na delo doma z možnostjo kombiniranja ukrepa skrajšanega delovnega časa (vsaj še 3 mesece oz. do konca tega leta) in še vrsto drugih ukrepov, ki bi bili v pomoč reševanju ohranitvi delovnih mest v gostinstvu in turizmu in obstoju turističnih družb. O vsem, kar bo v nadaljevanju naših skupnih prizadevanj, vas bomo tudi sproti obveščali.

Prav tako se bomo še naprej borili za pravice delavcev, kajti ponekod se storitve niti še niso prav začele, pa smo se že srečali s kršitvami delodajalcev in tudi prvo prijavo po epidemiji na Inšpektorat za delo (za Savo Turizem).

Pravkar se soočamo tudi s predlogom za vložitev stečaja s strani  zaposlenih v hotelu Diana v Murski Soboti (25 delavcev, ki so nazadnje prejeli 60 evrov akontacije plače za mesec februar 2020) in za kar je bilo na Inšpektorat od lani septembra do letos maja,  posredovanih kar 12 prijav kršitev.

Vse predsednike, člane IO, prosimo, da nas o vsem, kar se v vaših družbah dogaja, obveščate  pravočasno.  Po toči zvoniti je žal prepozno.

Prosimo vas tudi, da po 30.6. obvestite sekretarje SGIT po območjih  in SGIT Slovenije, z izplačili ali morebitnimi neizplačili regresov za letni dopust v posamezni družbi.

Vsem srčen pozdrav, vsem nam veliko optimizma in gremo SKUPAJ naprej v nove izzive.

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE) >>

Breda Črnčec, dipl.ekon.
SGIT Slovenije