Tako kot ZSSS, tudi SGIT praznuje trideset let delovanja.

Posted on Posted in Uncategorized

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije, ki je eden izmed 22 sindikatov dejavnosti, združenih v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, iskreno čestita ZSSS ob njeni 30-obletnici delovanja.

Vsem članicam in članom ZSSS, še posebej članom SGIT, pa ob tej priložnosti sporočamo: če kdaj, je zdaj v času, ki je poln političnih in gospodarskih pretresov in negotovosti ter odpuščanj delavcev, potrebno strniti naše vrste za ohranitev delovnih mest, za izboljšanje in več pravic delavskega razreda in v borbi za plače, ki bodo vsem delavkam in delavcem omogočale dostojno življenje in ne le golo preživetje. Le številni in povezani se bomo lahko zoperstavili nepravičnostim, ponižanjem, izkoriščanjem, jemanjem dostojanstva in v borbi za boljši danes in še boljši jutri. Marsikateri, zdaj že upokojeni delavec, ne prejema pokojnino, temveč miloščino, ki je pod pragom revščine, kljub temu, da je v državno blagajno prispeval dolgih 40 let!

Soočamo se z izkoriščevalskim kapitalom, kjer je delavec v večini le številka. Tako imamo na eni strani peščico nesramno bogatih, na drugi pa veliko delavcev v revščini, kljub temu, da delajo. In temu se je potrebno zoperstaviti! Za premike in dosego zastavljenih ciljev, pa je spoštovani člani, potrebna naša skupna akcijska moč. V SGIT želimo, da bi se tudi mlajša generacija čim bolj zavedala, da brez sindikalne organiziranosti in sindikalnega gibanja že zdavnaj ne bi imeli več vseh teh pravic, ki nam izhajajo iz ZDR-1, kolektivnih pogodb, podjetniških kolektivnih pogodb in drugih aktov ter zakonov, kjer so sindikati odigrali aktivno in pomembno vlogo in da se za določene pravice že borimo, da jih obdržimo.

Nobena pravica nam ni bila podarjena in nobena pravica ni samoumevna! Iz tega razloga se je potrebno zavedati, da se lahko le z medsebojno povezanostjo in solidarnostjo borimo za vrednote, kot so enakopravnost, dostojno plačilo, zdravo in varno delovno mesto, delovni čas, ki bo omogočal še zasebno življenje, boljše delovno pogoje, dobre in spoštljive medsebojne odnose, in še bi lahko naštevali. In za vse to, sprejema Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, pomembne odločitve, zato naj bo praznovanje častitljivega jubileja praznično in hkrati polno elana v aktivnostih večje pravičnosti in dostojnega plačila za opravljeno delo, za celoten delavski razred.

Breda Črnčec, dipl. ekon.
generalna sekretarka SGiT Slovenije