Ali je delavka upravičena do solidarnostne pomoči s strani delodajalca, ker je že 9 mesecev 4 ure v bolniški, 4 ure pa dela.

Pravico do solidarnostne pomoči ureja 69. člen Kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem. Osnovni namen solidarnostne pomoči je pomagati delavcu v primeru njegove ekonomske oz. socialne ogroženosti. Za dosego tega namena, bi lahko Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem opredeliti kriterije oz. merila za upravičenost do izplačila solidarnostne pomoči. Navedena kolektivna pogodba v 69. ...  Preberi več