Ali je delavka upravičena do solidarnostne pomoči s strani delodajalca, ker je že 9 mesecev 4 ure v bolniški, 4 ure pa dela.

Posted on Posted in Vprašali ste

Pravico do solidarnostne pomoči ureja 69. člen Kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem. Osnovni namen solidarnostne pomoči je pomagati delavcu v primeru njegove ekonomske oz. socialne ogroženosti. Za dosego tega namena, bi lahko Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem opredeliti kriterije ...  Preberi več