Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma

V panogi gostinstva in turizma se povečajo najnižje osnovne plače po tarifnih razredih od 1.3.2019 in od 1.8.2019.
 
Višina regresa za letni dopust za leto 2019 znaša 1.050,00 €.
 
Aneks >>