Pridruži se nam!

Posted on Posted in Uncategorized

Kot član sindikata boš imel vedno nekoga, na katerega se lahko obrneš.

Ko boš potreboval nekoga, da pregleda ponujeno pogodbo o zaposlitvi;
ko ne boš prepričan, ali ti delodajalec pravilno obračunava plačo,
ko boš potreboval zaščito pred pritiski nadrejenih
ali pa se boš znašel v postopku odpovedi!

Za posameznike

Delavci, ki smo povezani med sabo, si medsebojno pomagamo in dosežemo več! Pokliči nas za več informacij, z veseljem bomo odgovorili na tvoja vprašanja!

Članarina članov sindikatov, ki so del ZSSS, znaša 1% bruto plače zaposlenega. Člani našega sindikata s tem pridobimo:

brezplačno pravno svetovanje in pravno pomoč ter varstvo v sporih iz delovnega razmerja, naše pisarne najdeš čisto blizu doma
pomoč pri spoštovanju določb kolektivnih pogodb dejavnosti,
pomoč pri zagotavljanju in izvajanju varnosti in zdravja pri delu,
prejemanje glasila Delavska enotnost na domači naslov,
denarno pomoč ob socialni ogroženosti ter pri reševanju elementarnih in drugih nesreč
denarno pomoč ob organiziranju stavke, ki je delodajalec ne prizna,
nezgodno zavarovanje za primer smrti, invalidnosti ali smrti zaradi bolezni,
najem kredita v Delavski hranilnici pod ugodnejšimi pogoji,
oddih v počitniških kapacitetah SDPZ,
cenejše nakupe s kartico ugodnosti pri mnogih ponudnikih po vsej Sloveniji,
druženje na športno-družabnih srečanjih ter
dodatne pravice, ki jih član uveljavlja na podlagi sprejetih aktov sindikata dejavnosti.

Za podjetja

Je v vašem podjetju več posameznikov, ki si želi povezati med sabo? Se pogovarjate, da bi bilo nujno ustanoviti sindikat? Skupaj ga lahko ustanovimo in odgovorimo na vsa vaša vprašanja! Sindikatu v podjetju pomagamo pri pogajanjih z delodajalcem, pri pripravi komentarjev, pobud, mnenj na splošne akte delodajalca ter pri sindikalnem delovanju (ustanavljanje, preoblikovanje sindikata, bilance,…).

Več informacij in kontakt

Svoja vprašanja in pobude nam zastavi na mail: breda.crncec@sindikat-zsss.si

Ali po telefonu: 02 2348 323

Hitro in z veseljem se bomo odzvali.